Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego >> www.zosprp.opole.pl  >>
Strona główna  

 
ŚDM - FOTORELACJA
Planujemy opublikowanie wielkiej fotorelacji dokumentującej udział ochotniczych straży pożarnych i ich członków w Światowych Dniach Młodzieży 26-31 lipca 2016.
Wszystkich strażaków ochotników...
zobacz>>

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa opolskiego (dalej: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu) działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 roku Dz. U. poz. 2164) w postępowaniu poniżej 30000 euro, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 4.2 „System wczesnego reagowania i ratownictwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) oraz przeprowadzenie procesu rozliczenia projektu pn. „Strażacy ochotnicy - przygotowanie na zagrożenia.  POBIERZ >>


Informacja w wynikach XXXIX finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom”. 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu pobierz >>

Erasmus+
Erasmus+ to program Komisji Europejskiej, który zastąpił wcześniejsze programy sektorowe np. „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Program kładzie nacisk na projekty młodzieżowe, edukację pozaformalną, czyli  zobacz>>

Studiuj w SGSP - REKRUTACJA 2016/2017
SGSP kształci na kierunku studiów "inżynieria bezpieczeństwa" w specjalnościach: "inżynieria bezpieczeństwa pożarowego" i "inżynieria bezpieczeństwa cywilnego" oraz kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest uczelnią dwu wydziałową.
Studia stacjonarne i niestacjonarne mają ten sam program zgodny ze standardami kierunku inżynieria bezpieczeństwa, zatwierdzonym przez ... 
więcej>>

ZAPRENUMERUJ „STRAŻAKA” NA ROK 2016!
 
W firmach kolportażowych: Poczta Polska S.A., Ruch S.A., Garmond Press sp. z o.o., Kolporter S.A.
W najbliższym Biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku lub Biurze Terenowym Związku OSP RP. W redakcji „Strażaka” mogą Państwo składać zamówienia prenumeraty przez cały rok na dowolny okres.
- telefonicznie, pod nr. (22) 828 00 75
- mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: 
redakcja@strazak.org.pl

Informacja z realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” z dotacji Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych za 2015 rok pobierz>>

ALBUM "W jedności siła"
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Głównego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, szeregiem instytucji oraz osób przygotowuje album ,,W JEDNOŚCI SIŁA, BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK” poświęcony historii i dniu dzisiejszemu Związku i Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek chce wydać album w 2016 roku, roku ważnych rocznic: 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, 95. rocznicy powstania naszego Związku oraz 25. rocznicy uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wydanie albumu w tym wyjątkowym roku będzie uszanowaniem aktywności i dorobku strażackich pokoleń oraz ich Związku.  pobierz więcej >>

Film
Ceremoniał pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych
więcej >>

 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
 Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 Województwa Opolskiego

 45-005 Opole
 ul. Budowlanych 1
 tel. 77 - 454 39 17
 e-mail: opole@zosprp.pl

 internet: www.zosprp.opole.pl

 
 

www.zosprp.opole.pl