Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego >> www.zosprp.opole.pl  >>


 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Nazwa projektu:
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem
dla OSP woj. Opolskiego

     
     
Informacje ogólne Zapytania ofertowe Przetargi

 

Informacje  

 


Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP i PSP w Polanicy-Zdrój.
W dniach 16 – 18 września br. w równie malowniczej Polanicy- Zdroju przy pięknej pogodzie zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Kobiecych Drużyn Pożarniczych, Męskich...
zobacz>>

XII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF w Wiśle

W dniach 2 – 4 września br. w malowniczej Wiśle odbyły się XII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Województwo opolskie
zobacz>>

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa opolskiego (dalej: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu) działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 roku Dz. U. poz. 2164) w postępowaniu poniżej 30000 euro, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 4.2 „System wczesnego reagowania i ratownictwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) oraz przeprowadzenie procesu rozliczenia projektu pn. „Strażacy ochotnicy - przygotowanie na zagrożenia.  POBIERZ >>


Erasmus+
Erasmus+ to program Komisji Europejskiej, który zastąpił wcześniejsze programy sektorowe np. „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Program kładzie nacisk na projekty młodzieżowe, edukację pozaformalną, czyli  zobacz>>

ZAPRENUMERUJ „STRAŻAKA” NA ROK 2016!
 
W firmach kolportażowych: Poczta Polska S.A., Ruch S.A., Garmond Press sp. z o.o., Kolporter S.A.
W najbliższym Biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku lub Biurze Terenowym Związku OSP RP. W redakcji „Strażaka” mogą Państwo składać zamówienia prenumeraty przez cały rok na dowolny okres.
- telefonicznie, pod nr. (22) 828 00 75
- mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: 
redakcja@strazak.org.pl

 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
 Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 Województwa Opolskiego

 45-005 Opole
 ul. Budowlanych 1
 tel. 77 - 454 39 17
 e-mail: opole@zosprp.pl

 internet: www.zosprp.opole.pl

 
 

www.zosprp.opole.pl