Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego >> www.zosprp.opole.pl  >>
Strona główna  

Informacja
W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2014 roku ze stanowiska Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZWOSP RP woj. opolskiego Druha Wiktora Urbańskiego od dnia 1 stycznia 2015 roku nowym Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego jest JERZY IMBIORSKI


Sprawozdanie
Komisji Historyczno-Kronikarskiej Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu za okres od 13 grudnia 2013r. do 12 grudnia 2014r.P
więcej >>

  XX Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF

Opole 19-26 lipca 2015r.

Zapraszamy na stronę internetowa
http://ctif2015.eu/

,,Dzieje pożarnictwa na ziemi strzeleckiej 1863-2013''
W książce opisano historię powstania i działalność czterdziestu aktualnie istniejących Ochotniczych Straży Pożarnych, około czterdziestu już nie istniejących OSP
więcej>>

Informacja
DLA ZARZĄDÓW OSP NASZEGO WOJEWÓDZTWA
W związku z wejściem w życie 5 września 2014 roku ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości
więcej>>

Informacja
Bardzo ważna informacja dla kierowców OSP-rolników w związku z ubezpieczeniem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
więcej>>

Informacja
Zakończenie Akcji sadzenia Dębów Wolności realizowanej w 2014 roku przez Kancelarię Prezydenta RP, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i Ochotnicze Straże Pożarne dla wspólnego
uczczenia 25 lat wolnej Polski.
więcej>>

Dofinansowanie 2015
Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego w roku 2015
więcej>>

Film
Ceremoniał pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych (FILM)
więcej >>

Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.
Problem uciążliwości, jakie niesie ze sobą dla społeczeństwa, przestępczość pospolita spowodował, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano
więcej>>
 

 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
 Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 Województwa Opolskiego

 45-005 Opole
 ul. Budowlanych 1
 tel. 77 - 454 39 17
 e-mail: opole@zosprp.pl

 internet: www.zosprp.opole.pl

www.zosprp.opole.pl