Uaktualnione pismo ZW ZOSP RP do prezesów oddziałów ZOSP RP o konieczności uzyskiwania pełnomocnictw


Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa opolskiego (dalej: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu) działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 roku Dz. U. poz. 2164) w postępowaniu poniżej 30000 euro, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 4.2 „System wczesnego reagowania i ratownictwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) oraz przeprowadzenie procesu rozliczenia projektu pn. „Strażacy ochotnicy – przygotowanie na zagrożenia.

[btn text=”Pobierz zapytanie ofertowe” tcolor=#FFF bcolor=#FF0000 thovercolor=#FFF link=”http://www.zosprp.opole.pl/wp/wp-content/uploads/2017/01/zapytanie_ofertowe_OSP.pdf” target=”_blank”]