ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

wpis w: Informacje 2017 | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

Nazwa projektu: Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego

Wartość projektu – 11 994 570,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 8 396 199,21 zł

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania oraz prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez doposażenie ich w 15 nowoczesnych samochodów ratunkowo-gaśniczych oraz uniwersalnego wyposażenia ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu akcji z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, medycznego, ekologicznego oraz chemicznego, w wyniku czego co najmniej 164 437 osoby na terenie województwa opolskiego odniesie korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów.

Wszystkie informacje znajdują się na stronach:

[btn text=”ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
” tcolor=#000 bcolor=#CDCDCD thovercolor=#CDCDCD link=”http://www.zosprp.opole.pl/wp/zakup-samochodow-ratowniczo-gasniczych-wraz-z-wyposazeniem-dla-osp-woj-opolskiego/” target=”_self”]

[btn text=”ZAPYTANIE OFERTOWE” tcolor=#000 bcolor=#CDCDCD thovercolor=#CDCDCD link=”http://www.zosprp.opole.pl/wp/zapytanie-ofertowe-o-szacowanej-wartosci-ponizej-30-000-euro/” target=”_self”]

[btn text=”PRZETARGI – ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA” tcolor=#000 bcolor=#CDCDCD thovercolor=#CDCDCD link=”http://www.zosprp.opole.pl/wp/przetargi/” target=”_self”]