82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

wpis w: informacje 2019 | 0

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wchodzi w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwolą na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Koszty realizacji wskazanych zadań, mogą być pokrywane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na sfinansowanie tych zadań maksymalnie 82 mln zł.

Ustawa określa, że minister spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży, wraz z opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Cel realizowanego zadania musi być zgodny z przyjętymi zmianami ustawy.

Ochotnicze Straże Pożarne realizują różnego rodzaju działania i projekty, które wykraczają poza zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Chcemy pokazać Wasze pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy. Rząd zakłada, że każda OSP otrzyma 5 tys. zł. Niewykorzystane środki zostaną przydzielone dla OSP, które złożą wnioski na projekty, co oznacza, że kwoty dofinansowania mogą być wyższe.

 

Nasze propozycje na co możecie wykorzystać te pieniądze:

– zakup wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych, np. rat. poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodne i powodziowe oraz inne.

– zawody sportowo-pożarnicze, szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów, organizacja obozów i innych form aktywnego wypoczynku dla młodzieży, zakup torów i sprzętu do treningów dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, tworzenie obiektów sportowych w remizach i wokół nich (siłownia w strażnicy lub pod chmurką, tory przeszkód), budowa lokalnej infrastruktury sportowej (np.: przystań wodna), ścianki wspinaczkowe.

– udział w konkursach z zakresu upowszechniania wiedzy pożarniczej, w tym OTWP; organizacja i udział w konkursach o tematyce historycznej, wsparcie ruchu kronikarskiego OSP, rozwój umiejętności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i warsztatów plastycznych, rękodzielnictwa. Realizacja zadań związanych z ruchem artystycznym w OSP, zakup wyposażenia dla zespołów i orkiestr. Organizacja wszelkiego rodzaju akcji związanych z upowszechnianiem idei ruchu strażackiego.

– zakup prasy branżowej (specjalistycznej), wycieczki do muzeów pożarnictwa, warsztaty i pokazy z bezpiecznych zachowań, reagowania na zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy, organizowanie spotkań z fachowcami, tematyczne przedstawienia i sztuki teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zakup materiałów na te przedsięwzięcia, tworzenie filmików edukacyjnych i zakup niezbędnego sprzętu czy oprogramowania, zawody sikawek konnych

– budowanie partnerstw przy realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć, projektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla członków społeczności lokalnej, organizacja eventów, pokazów, imprez plenerowych.

– pokazy, szkolenia, „bezpieczne festyny”, tworzenie gier planszowych i komputerowych, przedstawienia teatralne, filmiki w Internecie, zakup fantomów, defibrylatorów i materiałów edukacyjnych, konferencje i panele

 

Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Poniżej ankieta, w której możecie opisać to co chcecie zrobić dla swojej OSP, dla siebie, dla swoich lokalnych społeczności:

ANKIETA


Pliki do pobrania:

wniosek o dotacje osp 2019

wzorcowy wniosek o dotacje osp 2019


więcej na http://www.zosprp.pl/?q=dotacje