Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP :

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Andrzej Borowski
2. Wiceprezes Joachim Wojtala
3. Wiceprezes Teresa Tiszbierek
4. Wiceprezes Henryk Seruga
5. Sekretarz Norbert Waliczek
6. Skarbnik Jerzy Giesa
7. Członek Prezydium Piotr Cierpisz
8. Członek Adam Krupa
9. Członek Zygfryd Steuer
10 Członek Czesław Biłobran
11. Członek Andrzej Pyziak
12. Członek Andrzej Puławski
13. Członek Joachim Daniel
14. Członek Stanisław Rakoczy
15. Członek Marek Kucharski
16. Członek Ryszard Galla
17. Członek Zarządu Kazimierz Kozłowski
18. Członek Józef Kozina
19. Członek Hubert Kubanek
20. Członek Rafał Neugebauer
21. Członek Marek Pietruszka
22. Członek Daniel Simlat
23. Członek Grzegorz Kamiński
24. Członek Władysław Krysowaty
25. Członek Sylwester Łucki
26. Członek Sylwester Lewicki
27. Członek Łukasz Olejnik
28. Członek Dionizy Duszyński
29. Członek Wiesław Penk
30. Członek Artur Gallus
31 Członek Marian Gul
32. Członek Jan Bogusz

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:

L.p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Roman Adam
2 Wiceprzewodniczący Alfred Sokół
3 Wiceprzewodniczący  
4 Sekretarz Paweł Strycharz
5 Członek Dariusz Kaczorowski
6 Członek Tadeusz Negrycz Berezowski

 

Członkowie Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:

L.p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Stanisław Czepiel
2 Wiceprzewodniczący Stanisław Belka
3 Wiceprzewodniczący Jan Greinert
4 Sekretarz Roman Letki
5 Członek Bernard Kubata

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do Zarządu Głównego ZOSP RP:

L.p. Funkcja Imię i nazwisko
1. Wiceprezes ZOW w Opolu Teresa Tiszbierek
2. Czł. Zarządu OW w Opolu Rafał Neugebauer

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP:

L.p. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes ZOP w Kluczborku Lucjan Kędzia
2. Wiceprezes ZOP w Nysie Stanisław Czepiel
3. Czł. Woj. Kom. Rewizyjnej w Opolu Tadeusz Negrycz-Berezowski
4. Naczelnik OSP K.Koźle Piotr Garbas
5. W-ce Prezes OSP Świerczów Arkadiusz Grzybek