Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego

ul. Budowlanych 1
45-005 Opole

77 – 454 39 17- BIURO

77 – 415 50 78 – DZIAŁ HANDLOWY

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Zdzisław Olejniczak
tel. 697 603 893

Księgowa
Urszula Sawicka
tel. 77 454 39 17

Sprawy handlowe
Zdzisław Olejniczak
tel. 697 603 893

Sprawy organizacyjne
Milena Zaleska tel. 601 257 707

Prezes Zarządu OW ZOSP RP
Andrzej Borowski
tel. 603 940 570

NIP 7540339912

e-mail: opole@zosprp.pl

strona internetowa:
www.zosprp.opole.pl
www.facebook.com/strazakopole

zosprp opole