GŁÓWNE ZADANIA Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego.

  1. Organizacja i przeprowadzenie Wojewódzkiego Zjazdu Związku OSP RP
  2. Realizacja zakupu samochodów z RPO i rozliczenie projektu
  3. Przeprowadzenie Eliminacji Wojewódzkich OTWP
  4. Przeprowadzenie Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”
  5. Organizacja Regionalnego Przeglądu Orkiestr Strażackich w Paczkowie
  6. Realizacja szkoleń KPP i weryfikacyjnych
  7. Organizacja letniego wypoczynku dla młodzieży
  8. Organizacja szkolenia dla komendantów gminnych, pracowników gmin, skarbników, kronikarzy itp.
  9. Przeprowadzenie Wojewódzkiego Przeglądu Kronik i Opracowań „ Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w OSP