Każda jednostka OSP zadysponowana do działań związanych ze zwalczaniem koronawirusa zostanie wyposażona przez PSP w środki ochrony indywidualnej wynikające z wytycznych przekazanych przez Komendanta Głównego PSP (kombinezony, maski, itp.)  Udział w pozostałych działaniach ratowniczych,  w tym dysponowanych przez wójta/burmistrza lub uprawnione sztaby kryzysowe, musi odbywać się w zabezpieczeniu osobistym posiadanym na wyposażeniu,  zalecanym w wytycznych Komendanta Głównego PSP wydanych dla jednostek OSP.

Do tych zdarzeń powinny być dysponowane jednostki o specjalistycznym profilu (np. ratownictwo chemiczne), które posiadają na wyposażeniu odpowiednie kombinezony, maski, aparaty ochrony dróg oddechowych.

Zalecamy wszystkim OSP dbałość o własne bezpieczeństwo i stosowanie przesłanych procedur. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem załączniki dot wytycznych poniżej.

Pliki do pobrania

Zobacz też

Komunikat Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2