I Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych

wpis w: Informacje 2018 | 0

22 sierpnia w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i przy wsparciu samorządu województwa opolskiego. Inicjatorem konkursu był Przewodniczący Komisji Historyczno-Kronikarskiej dh Andrzej Pyziak, który od czasu podjęcia uchwały o organizacji konkursu do momentu wręczenia nagród dla najlepszych kronikarzy czuwał nad właściwą organizacją konkursu.

Do udziału w konkursie zgłoszono 14 kronik strażackich w 32 tomach. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu oleskiego – 8, w tym z gminy Rudniki – 5.

Konkurs miał na celu ukazanie jak ważne i cenne jest zapisywanie dorobku jednostek OSP na kartach kronik. Kroniki prowadzone są od wielu pokoleń, aby dokumentować historię i działalność jednostek OSP, a także wydarzenia z życia lokalnej społeczności. Wiele z nich możemy podziwiać podczas jubileuszy strażackich. Przeglądając karty kronik starsze pokolenia „odświeżają” pamięć, a młodsze zapoznają się z historią.

Zgłoszone kroniki oceniła Komisja Konkursowa w skład której wchodzili: Przewodniczący – dr Krzysztof Latocha, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu dr hab. Mirosław Lenart, mgr Małgorzata Judasz i Zdzisław Olejniczak. Przy ocenie kronik brano pod uwagę koncepcję kronik, problematykę wynikającą z funkcji realizowanych statutowo przez OSP, stopień powiązania działalności OSP z funkcjonowaniem lokalnej społeczności, merytorykę zapisów, autentyczność i obiektywizm, formę zapisów i zakres ilustracji tekstów a także poziom techniczny i estetykę materiału ilustracyjnego. Komisja wyłoniła 3 najlepsze kroniki:
– I miejsce OSP Przełęk (Gmina Nysa)
– II miejsce OSP Cieciułów (Gmina Rudniki)
– III miejsce OSP Grodzisko (Gmina Strzelce Opolskie)

Nagrodę specjalną Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu otrzymali autorzy kroniki OSP w Radawiu. (Protokół Konkursu w załączeniu)

Uroczyste podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Kronik rozpoczął Przewodniczący Komisji Historyczno-Kronikarskiej dh Andrzej Pyziak. Powitani zostali zaproszeni goście: Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, Wicemarszałek Szymon Ogłaza, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Andrzej Borowski, Komendant miejski PSP st .bryg. Paweł Kielar, członkowie Komisji Konkursowej, Powiatowi i Gminni Prezesi OSP woj. opolskiego, wszyscy kronikarze i członkowie OSP . Następnie głos zabrali zaproszeni goście i wszyscy zebrani wysłuchali wykładu prof. Stanisława Tadeusza Olejnika pt „ Rola OSP w Odrodzonym Państwie Polskim”. Po wykładzie nadszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Praca Kronikarzy została doceniona i każdy wyjechał z uroczystości z upominkiem.
Nagrody i koszt organizacji Konkursu sfinansowano z środków UM w Opolu.

Dziękujemy i gratulujemy jednostkom OSP za złożenie kronik na konkurs i życzymy wytrwałości i cierpliwości w dokumentowaniu historii OSP naszego regionu.
Konkursowe kroniki zostaną teraz przekazane na Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP organizowany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Podsumowanie tego konkursu odbędzie się 28 września br.