II Wojewódzki Konkurs Kronik OSP województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2023 | 0

Szanowni Druhny i Druhowie

zgodnie z programem działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego na wrzesień zaplanowano organizację Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wybrany tom kroniki wraz z kartą zgłoszenia, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 września 2023r. do biura OW ZOSP RP z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1.