Komunikat organizacyjny IX Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP

wpis w: Informacje 2018 | 0

Komunikat organizacyjny IX Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP

 

MIEJSCE I TERMIN

Turniej odbędzie się w dniach 7-8.04.2018r. w Gąsawie i Rogowie pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie

ORGANIZATOR

Organizatorem Turnieju są:

1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, woj. kujawsko- pomorskie

2. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie

3. Starosta Żniński

4. Wójt Gminy Gąsawa

5. Samorządy Gminne Powiatu Żnińskiego

BIURO ORGANIZACYJNE

  1. Adres:  Druh Artur Pliszkowski

tel. 531 060 127 e-mail: zpzosp@znin.pl

2. Prezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Bogdan Makowski tel. 692 625 110

3. Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Grzegorz Rutkowski tel. 602 535 256

MIEJSCE ROZGRYWEK

1. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 oraz Hala Sportowa w Rogowie przy ul. Szkolnej 7.

2. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn Turniej rozgrywany będzie:

– w ciągu jednego dnia (7.04.2018 – sobota) – przy ilości do 10 zgłoszonych drużyn;

– w ciągu dwóch dni (7-8.04.2018 –sobota, niedziela) – przy ilości powyżej 10 drużyn.

3. Mecze rozpoczynać się będą o godzinie 9:00.

4. Organizator dopuszcza przyjazd drużyn w piątek (6.04.2018) w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać na załączonym druku najpóźniej do 26 marca 2018.

NAGRODY

1. Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP za zajęcie I miejsca.

2. Puchar Starosty Żnińskiego za zajęcie II miejsca.

3. Puchar Wójta Gminy Gąsawa za zajęcie III miejsca.

4. Puchar „fair – play” Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie.

5. Puchar dla najlepszego piłkarza turnieju.

6. Puchar dla najlepszego strzelca Turnieju.

7. Puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju.

8. Okolicznościowa pamiątka od IV miejsca w dół.

9. Dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju.

KOSZTY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW

– noclegi, śniadania, obiady, kolacje  oraz spotkanie integracyjne zostaną podane w terminie późniejszym po uzgodnieniu cen

Organizatorzy proszą o podanie do dnia 26 marca 2018r. szczegółowego zamówienia dla uczestników.

„Wpisowe” 200 zł od drużyny.

 

UBEZPIECZENIE

Obowiązek ubezpieczenia zawodników ciąży na uczestnikach Turnieju.

 

OBSŁUGA MEDYCZNA

Organizator zapewnia obsługę medyczną dla zawodników podczas całego Turnieju.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach Turnieju organizator planuje spotkanie integracyjne zaproszonych gości,

władz samorządowych i zawodników 7 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00.

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi

przepisami piłki halowej.

3. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z

przepisami PZPN.

4. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny

posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.

5. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy zawodnik biorący udział w

rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania

go podczas rozgrywek.

 

WYCIĄG z REGULAMINU TURNIEJU

 

„Prawo udziału w turnieju mają drużyny OSP reprezentujące Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP. Każde Województwo może reprezentować tylko jedna drużyna.”

W turnieju prawo gry mają zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych (organizator dopuszcza udział zawodników grających na poziomie klasy B i A, którzy są członkami OSP i posiadają legitymację OSP).

 Zgłoszenie winno być dokonane na załączonym druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu lub komunikatu organizacyjnego wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej tj. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (Prezes ZOW ZOSP RP lub Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP).

Komitet Organizacyjny

IX Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych

o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP