Ostatnie spotkania w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Wsparcie dla OSP z województwa opolskiego”

wpis w: Informacje 2023, PROJEKTY UE | 0

W piątek 17.11.23 odbyły się dwa ostatnie już spotkania w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Wsparcie dla OSP z województwa opolskiego”.

Szkolenie dla prezesów OSP z powiatu Opolskiego Ziemskiego i Grodzkiego odbyło się w salach OSP Węgry. W szkoleniu uczestniczyli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Pani Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Pani Agnieszka Janus z Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP W Opolu oraz jak na każdym spotkaniu Koordynator Wojewódzki projektu dh Artur Gallus w-ce Prezes ZOW ZOSP RP w Opolu.

W przerwie pomiędzy wykładami, które przez cały czas trwania projektu prowadzili dh Janusz Szulka z bloku tematycznego dotyczącego organizacji i sędziowania zawodów sportowo pożarniczych oraz zachowania w czasie uroczystości państwowych i kościelnych pocztów sztandarowych oraz Pan Rafał Simbor z zakresu dotyczącego zagadnień związanych z przestrzeganiem RODO w jednostkach OSP, pozyskiwania środków z źródeł zewnętrznych i prania brudnych pieniędzy, wręczono jednostkom umundurowania specjalne.

Pani Dyrektor Barbara Kamińska w asyście Pani Agnieszki Janus, dh Zdzisława Olejniczaka i Artura Gallusa wręczyła Jednostkom OSP Schodnia, Osowiec, Dąbrowa, Łubniany z powiatu Opolskiego-Ziemskiego  oraz OSP Opole Grudzice, Opole Gosławice, Opole Szczepanowice, Opole Bierkowice z powiatu Opolskiego-Grodzkiego ubrania specjalne zakupione w ramach projektu.

Po kolacji  przed rozejściem wręczono jeszcze jak na wszystkich spotkaniach każdemu uczestnikowi drobny upominek w ramach projektu.