Pielgrzymka na Górę św. Anny

wpis w: informacje 2019 | 0

Już po raz dwudziesty trzeci w dniu 12 maja strażacy wraz z rodzinami za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona Świętego Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność. O godz. 11:30  rozpoczęła się msza święta w Międzynarodowym Sanktuarium św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny w intencji strażaków, której przewodniczył ks. biskup Paweł Stobrawa w asyście o. Jonasza Gwardiana, ks.Tomasza Piontka, ks. Jarosława Buchenwarda, o. Marcelego Dębskiego, ks. Józefa Urbana. Na początku mszy wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości przywitał Gwardian oj. Jonasz Pyka.

Oprawę muzyczną mszy zapewnili orkiestra z Strzelec Opolskich oraz Zespół Viva La Musica ze Strzelec Opolskich oraz orkiestra z Kamionki-Mechnica. Po Mszy Św. pielgrzymi przemaszerowali w kolumnie pod figurę Świętego Jana Pawła II. Zgodnie z wieloletnią tradycją na czele kolumny niesiono Krzyż następnie relikwię i figurę Świętego Floriana.

W przemarszu uczestniczyło ok. 1 400 strażaków OSP i PSP, 110 pocztów sztandarowych, w tym 101 poczt z OSP, 4 poczty sztandarowe z Komend Państwowej Straży Pożarnej, 2 poczty sztandarowe Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej woj. opolskiego, oraz 3 proporców MDP.

W pielgrzymowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP druh Ryszard Galla a zarazem członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Joachim Wojtala a zarazem Burmistrz Gogolina, druh Józef Swaczyna Starosta Strzelecki a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich, zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Wojciech Nawara, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Opolu druh Jerzy Imbiorski,  działacze struktur Oddziału Wojewódzkiego, Oddziałów Powiatowych i Gminnych Zw. OSP RP woj. opolskiego, Komendanci Powiatowi PSP woj. opolskiego i z powiatu Raciborskiego.

 

Po odśpiewaniu przez zespół Viva La Musica pieśni ‘Dla Ciebie Ojcze Święty”, delegacja złożyła symboliczny wieniec z żywych kwiatów oraz zapalono znicze ku czci Świętego Jana Pawła II. Na polecenie druha Konrada Wacławczyka prowadzącego uroczystość pod figurą, w postawie zasadniczej odsłuchano sygnał” Straży Pożarnej”, a następnie orkiestry zaintonowały ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”, którą pielgrzymi odśpiewali tak aby usłyszano ją w niebie.

Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na symboliczną grochówkę przygotowaną przez Ojców Franciszkanów. Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość nabycia butonów i proporczyków. XXIII pielgrzymka przebiegła w deszczowej pogodzie, podczas której zarejestrowało się 1407 strażaków OSP reprezentujących 147 jednostek OSP, 78 funkcjonariuszy PSP oraz 42 strażaków ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  Rzeczypospolitej Polskiej. Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki dokonali członkowie OSP z Grodziska natomiast za zabezpieczenie przemarszu kolumny pielgrzymów z Sanktuarium pod Pomnik i porządek odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica, a za zabezpieczenie medyczne odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica, OSP Kadłub Strzelecki i OSP Grodzisko.

Szczegółowego opracowania i uzgodnienia scenariusza Pielgrzymki dokonał druh Jan Bogusz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzelcach Opolskich. Za ich ofiarną służbę i za każą formę społecznej aktywności serdeczne słowa uznania i podziękowania. Bardo serdecznie i gorąco z całego serca dziękuję wszystkim, uczestnikom pielgrzymki, organizatorom sympatykom pożarnictwa a szczególnie całym strażackim rodzinom, że pozwolili sobie oderwać się od codziennych kłopotów, a tym samym spędzić chwile w gronie braci strażackiej i przyjaciół, a nieobecnym za wyrozumiałość dla czasu poświęconego na społeczne obowiązki.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego

OW ZOSP RP woj. opolskiego
Jerzy Imbiorski