Pielgrzymka strażacka na Górę św. Anny – 08.05.2022

wpis w: Informacje 2022 | 0

Po dwu letniej przerwie z powodu pandemii już po raz dwudziesty czwarty w dniu 8 maja 2022 roku strażacy wraz z rodzinami za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona Świętego Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność. O godz. 11:30  rozpoczęła się msza święta w Międzynarodowym Sanktuarium św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny w intencji strażaków, której przewodniczył ks. Marian Saska Proboszcz z Zdzieszowic oraz dziekan dziekanatu leśnickiego w asyście
o. Marcelego Dębskiego, ks. Józefa Urbana i ks. Tomasza Józkowicza. Na początku mszy wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości przywitał Gwardian oj. Jonasz Pyka.

Oprawę muzyczną mszy zapewnili  Zespół Viva La Musica ze Strzelec Opolskich oraz orkiestra strażacka działająca przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich. Po Mszy Św. pielgrzymi przemaszerowali w kolumnie pod figurę Świętego Jana Pawła II. Zgodnie z wieloletnią tradycją na czele kolumny niesiono Krzyż następnie relikwię i figurę Świętego Floriana.

W przemarszu uczestniczyło ok. 1000 strażaków OSP i PSP, 85 pocztów sztandarowych z OSP, w tym 101 poczt z OSP, 6 pocztów sztandarowych z Komend Państwowej Straży Pożarnej, 1 poczet sztandarowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej woj. opolskiego, oraz 3 proporców  i 145 członków MDP.

W pielgrzymowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP druh Ryszard Galla a zarazem członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Wice Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhna Teresa Tiszbierek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Andrzej Borowski, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Henryk Seruga ,  druh Józef Swaczyna Starosta Strzelecki a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich, zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Wojciech Nawara, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Opolu druh Jerzy Imbiorski, Komendanci Powiatowi i Miejski Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego, Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu wraz z delegacją, działacze struktur Oddziału Wojewódzkiego, Oddziałów Powiatowych i Gminnych Zw. OSP RP woj. opolskiego.

Po odśpiewaniu przez zespół Viva La Musica pieśni ‘Dla Ciebie Ojcze Święty”, delegacja złożyła symboliczny wieniec z żywych kwiatów oraz zapalono znicze ku czci Świętego Jana Pawła II. Na polecenie druha Konrada Wacławczyka prowadzącego uroczystość pod figurą, w postawie zasadniczej odsłuchano sygnał” Straży Pożarnej”, a następnie orkiestry zaintonowały ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”, którą pielgrzymi odśpiewali tak aby usłyszano ją w niebie.

Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na symboliczną grochówkę przygotowaną przez Ojców Franciszkanów. Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość nabycia butonów i proporczyków. XXIV pielgrzymka przebiegła w słonecznej pogodzie i śpiewie ptaków pogodzie, podczas której zarejestrowało się 1000 strażaków OSP reprezentujących 114 jednostek OSP, 48 funkcjonariuszy PSP oraz 35 strażaków ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki dokonali członkowie OSP z Grodziska natomiast za zabezpieczenie przemarszu kolumny pielgrzymów z Sanktuarium pod Pomnik i porządek odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica, a za zabezpieczenie medyczne odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica, OSP Kadłub Strzelecki i OSP Grodzisko.

Szczegółowego opracowania i uzgodnienia scenariusza Pielgrzymki dokonał druh Jan Bogusz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzelcach Opolskich, rejestracji uczestników Pielgrzymki dokonali członkowie OSP Grodzisko , Figurkę Św. Floriana z wartą wystawiła OSP Wysoka, konferansjer przy pomniku Św. Jana Pawła II byłł Konrad Wacławek z OSP Staniszcze Wielkie, służbę porządkową pełniła OSP Lesnica natomiast za zabezpieczenie medyczne odpowiedzialna była OSP Niezdrowice. Za ich ofiarną służbę i za każą formę społecznej aktywności serdeczne słowa uznania i podziękowania. Bardo serdecznie i gorąco z całego serca dziękuję wszystkim, uczestnikom pielgrzymki, organizatorom sympatykom pożarnictwa a szczególnie całym strażackim rodzinom, że pozwolili sobie oderwać się od codziennych kłopotów, a tym samym spędzić chwile w gronie braci strażackiej i przyjaciół, a nieobecnym za wyrozumiałość dla czasu poświęconego na społeczne obowiązki.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Jerzy Imbiorski