„Pracownia Orkiestry Strażackiej”

wpis w: informacje 2019 | 0

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polega na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy w Orkiestrach strażackich poprzez:

– wsparcie liderów Orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego,

– podnoszenie umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr

– multiplikowanie dobrych praktyk w Orkiestrach.

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które będą uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz ewaluacją projektu.

Okres realizacji projektu kwiecień 2019 do listopada 2020r.

Wartość projektu opiewa na 175tys. zł, z czego dotacja FIO wynosi 162tys.zł.

Kadra projektu:

– Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

– Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com

 


więcej informacji na stronie