„Pracownia Orkiestry Strażackiej”

wpis w: informacje 2019 | 0

Szanowni Państwo
Realizujemy projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polegający na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej. Projekt Związku OSP RP „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowy będzie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Aktualnie prowadzimy nabór na warsztaty, które odbędą się 16-17 listopada w Warszawie – panel z zarządzania
– pozyskiwanie środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
– formalno-prawne aspekty funkcjonowania Orkiestr OSP a pozyskiwanie środków na działalność strażackiej Orkiestry;

informacje o warsztatach i formularz zgłoszeń dostępne na stronie Związku
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-liderow-orkiestrowych-20192020

zgłoszenia pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfTNox9OqcDXrGisN_3f81O6DQnsGAhMN7_P2gOe-ZQ0hJkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Prowadzimy również nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych w 2020 roku. Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów
odbywających się w ramach projektu.

zgłoszenia pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvetUglJHcow_27ylfPNbpG8UplKMFjKviPLPxzwnMqJbRxQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

 


 

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polega na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy w Orkiestrach strażackich poprzez:

– wsparcie liderów Orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego,

– podnoszenie umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr

– multiplikowanie dobrych praktyk w Orkiestrach.

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które będą uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz ewaluacją projektu.

Okres realizacji projektu kwiecień 2019 do listopada 2020r.

Wartość projektu opiewa na 175tys. zł, z czego dotacja FIO wynosi 162tys.zł.

Kadra projektu:

– Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

– Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com

 


więcej informacji na stronie