Protokół jury – wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

wpis w: Informacje 2022 | 0

PROTOKÓŁ JURY w sprawie oceny prac na wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

  1. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano łącznie 120 prac z powiatów:

– brzeskiego,

– k-kozielskiego,

– krapkowickiego,

– namysłowskiego,

– nyskiego,

– oleskiego,

– opolskiego,

– prudnickiego,

– strzeleckiego.

  • Jury w składzie:

Przewodniczący –  Teresa Tiszbierek
Sekretarz – Justyna Rychlik

Członek – Sebastian Kwoczała
Członek – Joachim Daniel

Członek – Piotr Grabas

Członek – Tomasz Golasz

Członek – Zdzisław Olejniczak

Dokonano oceny prac i zakwalifikowano niżej wymienione prace do eliminacji centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego:

I grupa – przedszkola:

imię i nazwisko – szkoła, adres

1. Dominik Płachatka – l.6 – Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej

2. Antonina Goral – l.5 – Publiczne Przedszkole w Izbicku

3. Bianka Tworkowska – l.6 – Publiczne Przedszkole nr 2 w Paczkowie

3. Oliver Pankala – l.6 – Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej

Wyróżnienie:

– Karol Kaczmarek – l.5  – Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie Oddział Zamiejscowy w Górażdżach

– Izabela Dragan – l.5 – Publiczne Przedszkole nr 2 w Paczkowie

II grupa – klasy I – IV:

imię i nazwisko – szkoła, adres

1. Martyna Zuślik – l. 7  –  Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce

2. Aleksandra Sklarzik – l.10 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach

2. Aleksandra Mróz – l.10 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku

3. Julia Siupka – l.8 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Głogówku

3. Fabian Hellfeier – l.10 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku

3. Martyna Stepczyk – l.8 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku


III grupa – klasy V – VIII:
imię i nazwisko – szkoła, adres

1. Yeva Kuza – l.13 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokoju

2. Patrycja Kulak – l.13 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku

2. Hubert Janusz – l.12 –  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie

3. Florian Gabor – l.14 –  Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej

3. Krzysztof Hałabała – l.14 –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi

3. Bartosz Kołodyński –  l.11 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielicach

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe:

imię i nazwisko – szkoła, adres

1. Dominika Jaksa – l.16 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

2. Sara Kasek – l.19 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

3. Patrycja Schlee – l.14 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

V grupa – dorośli:

imię i nazwisko – szkoła, adres

1.  Monika Trela – l.26 – Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie

2. Vanessa Knap – l.22 – OSP Gorzów Śląski

3. Henryk Trojak – l.32 – Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie

Wyróżnienie:  – Rudolf Wyszka – l.62 – Walce

Opole 12.02.2022 rok

Zdzisław Olejniczak