Przekazanie sprzętu z WFOSiGW

wpis w: Informacje 2018 | 0

W dniu 20 grudnia 2018 r. Andrzej Borowski – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego, Henryk Tylak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Jerzy Imbiorski – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym z gmin – Pawłowiczki, Kolonowskie, Domaszowice oraz Opole – Wrzoski sprzęt dofinansowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW).
Z dofinansowania w 2018 roku z WFOŚiGW w Opolu zostało objętych ok. 45% jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.

Wartość dofinansowania sprzętu oraz umundurowania z WFOŚiGW w 2018 roku wynosi 388 003,50 zł

Lista zakupionego sprzętu z dofinansowania WFOŚiGW w Opolu:
– agregaty prądotwórcze jednofazowe,
– agregaty prądotwórcze trzyfazowe,
– aparaty oddechowe,
– buty bojowe,
– detektory wykrywacz wielogazowy, przenośny,
– doposażenie aparatów oddechowych, zapasowe butle,
– doposażenie zestawów ratownictwa technicznego,
– kamery termowizyjne,
– hełmy bojowe,
– motopompy,
– motopompy pływające,
– pilarki do drzewa o dużej i małej mocy,
– piły do betonu i stali,
– pompy szlamowe,
– radiotelefony przenośne,
– radiotelefony samochodowe,
– stacje alarmowania i powiadamiana,
– ubrania specjalne,
– turbowentylatory,
– zestawy ratownictwa technicznego