Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski

wpis w: Informacje 2018 | 0

16 kwietnia w Sali im. Konstytucji 3 Maja Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ruchu strażackiego z całej Polski. Została na nią zaproszona grupa druhów strażaków z Gminy Rudniki, którzy jednocześnie reprezentowali województwo opolskie.

W konferencji wzięli udział:
– Andrzej Pyziak – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach
– Eugeniusz Kaczmarek – Naczelnik OSP w Rudnikach
– Franciszek Wączek – Prezes OSP w Jaworznie
– Bronisław Czech – Prezes OSP w Żytniowie

Konferencja została zorganizowana dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wygłoszono na niej wiele ciekawych referatów i komunikatów, np.
– „Bolesław Chomicz w hołdzie generacji niepokornych walczących o Niepodległą Polskę”
– „Drogi do Niepodległej – ludowców i strażaków”
– „Niepodległość pisana strażacką krwią”
– „Wkład Kresów w dorobek ruchu strażackiego II RP”
– „Młodzież obszarów wiejskich w walce o niepodległość w 1918 roku”
– „”działalność kulturalno-oświatowa OSP, jej znaczenie w odzyskaniu i utrwalaniu Niepodległości”
– „ Święty Jan Paweł II, przyjaciel ludu”
– „Stanowisko władz Związku OSP RP w wyborach do Sejmu i Senatu II R”
– „Pożarnictwo wojskowe w Polsce Odrodzonej”
– „Strażacy w Powstaniu Warszawskim”
– „ Strażacy i samorządowcy na Mazowszu”
– „Strażacy na rzecz małej Ojczyzny w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu warszawskiego”
– „Stulecie odzyskania niepodległości przez pryzmat albumu „W jedności siła”

Organizatorami spotkania byli: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dla naszych druhów to zaszczyt i ogromne wyróżnienie móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.