„Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19”

wpis w: informacje 2020 | 0

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY EKES-U ZA SOLIDARNOŚĆ OBYWATELSKĄ „Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19” Nagradzanie inicjatyw solidarnościowych mających na celu zaradzenie sytuacji wyjątkowej związanej z COVID-19 i jej skutkom w Europie

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem tej nagrody, która zostanie przyznana w 2020 r. jako jednorazowa nagroda specjalna zamiast dorocznej Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, jest wyróżnienie nienastawionych na zysk inicjatyw podejmowanych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego, które wniosły znaczący wkład w zaradzenie sytuacji wyjątkowej spowodowanej pandemią COVID-19.

Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu tożsamości europejskiej i solidarności, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

Więcej informacji: zobacz