Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla OSP Województwa Opolskiego

wpis w: Informacje 2018 | 0

W dniach 29-30 listopada 2018 r., w Ośrodku Szkoleniowym ZOSP RP w Turawie odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla OSP Województwa Opolskiego, w spotkaniu wzięło udział ok. 60 przedstawicieli zarządów gminnych i powiatowych OSP Województwa Opolskiego.

Dwudniowe spotkanie miało na celu integrację członków szkolenia, wymianę doświadczeń. W trakcie spotkania szkoleniowo-integracyjnego została wygłoszona prelekcja nt. Odzyskania Niepodległości.

W trakcie spotkania szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy pogłębili wiedzę w zakresie:

– zasad funkcjonowania Centrum Powiadamiana Ratunkowego i Wojewódzkiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego,

– zasad i sposobów przekazywania informacji nt. Zagrożeń,

– spraw BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i występujących zagrożeń podczas prowadzonych działań,

– nowości w sprzęcie u umundurowaniu a także certyfikatów dla sprzętu użytkowanego w jednostkach OSP,

– zasad gospodarki finansowej jednostek OSP.