Strażacy z nowymi sztandarami!

wpis w: Informacje 2018 | 0

6 października na Stadionie Miejskim w Korfantowie miało miejsce uroczyste nadanie sztandarów dla jednostek OSP z terenu Gminy Korfantów.

 

Nowe sztandary zostały nadane dla OSP w Ścinawie Małej, OSP we Włodarach oraz dla Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Korfantowie.

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Korfantów na czele z orkiestrą dętą z Kamiennika zgromadziły się w Korfantowie, aby wspólnie uczcić to święto. Na uroczystości oprócz licznej rzeszy strażaków przybyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Opolu – dh Andrzej Borowski, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP – dh Jerzy Imbiorski, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, Starosta Nyski – dh Czesław Biłobran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Władysław Krysowaty, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nysie – dh Zdzisław Martyna, Komendant Powiatowy PSP w Nysie – dh Arkadiusz Kuśmierski, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Prószków – dh Marcin Buchliński, Proboszcz Parafii Korfantów – ks. Jacek Wilczyński, Proboszcz Parafii Włodary – ks. Tadeusz Młot, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów  – dh Tadeusz Nowacki, Prowadzący uroczystość – dh Henryk Szczotka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu – druhna Jadwiga Misiura, Radni Rady Miejskiej w Korfantowie na czele z Przewodniczącym – dh Ryszardem Dusiem. Dowódcą uroczystości był Starszy Strażak Bartłomiej Misa.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Burmistrza Korfantowa i jednocześnie Prezesa  Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Korfantowie, głos zabrały druhna OSP Ścinawa Mała Adrianna Bochyńska oraz druhna OSP Włodary Dorota Sosulska, które przedstawiły krótkie historie swoich jednostek.  Kolejnym etapem było odczytanie przez przedstawicieli Społecznych Komitetów Fundacji Aktów Ufundowania Sztandarów i wręczenie ich prezesom jednostek.

Akt Ufundowania Sztandaru dla OSP Ścinawa Mała przedstawił druh Jerzy Gęsiewicz – sołtys Ścinawy Małej, Akt Ufundowania Sztandaru dla OSP Włodary przedstawił druh Tadeusz Rzepski Prezes Fundacji „Dla Przyszłości” we Włodarach.

Akt Ufundowania Sztandaru dla Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Korfantowie  przedstawił druh Jarosław Szewczyk – Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego.

Następnie zaproszeni honorowi goście dokonali wpisów w Kornikach OSP i Księdze Pamiątkowej Gminy Korfantów.  Akt poświęcenia sztandarów dokonali księża Jacek Wilczyński i Tadeusz Młot.

Wręczenia sztandarów dokonał druh Andrzej Borowski dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach na ręce dh Stanisława Wodzińskiego, dla OSP Ścinawa Mała na ręce dh Jana Konarskiego, dla  ZOMG ZOSP RP w Korfantowie dla dh Janusza Wójcika.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Korfantów za ich dotychczasową służbę.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Opolskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Hauschild Jan s. Konrada – OSP Rzymkowice
 • Jacheć Wiktor s. Stanisława – OSP Włodary
 • Konarski Grzegorz s. Jana- OSP Ścinawa Mała
 • Thoma Joachim s. Erharta – OSP Rzymkowice
 • Wodziński Stanisław s. Edwarda – OSP Włodary
 • Wójcik Janusz s. Jana – OSP Kuźnica Ligocka

 

natomiast  Brązowym  Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Adamczyk Leopold s. Andrzeja – OSP Włodary
 • Czaja Bernard Erwina – OSP Rzymkowice
 • Feluś Jacek s. Jana – OSP Ścinawa Mała
 • Gąsior Edward s. Jerzego – OSP Rzymkowice
 • Kniaź Czesław s. Mikołaja – OSP Kuźnica Ligocka
 • Milczanowski Paweł s. Jerzego – OSP Ścinawa Mała
 • Sosulski Marek s. Franciszka – OSP Włodary
 • Stanula Mariusz s. Rainorda – OSP Ścinawa Mała
 • Szczotka Mirosław s. Jana – OSP Włodary

 

Po części oficjalnej głos zabrał druh Andrzej Borowski, następnie dh Czesław Biłobran, który wręczył Burmistrzowi Korfantowa prezent w postaci munduru specjalnego natomiast prezesom OSP Ścinawa Mała i OSP Włodary  w postaci talonów, kolejno dh Władysław Krysowaty, Arkadiusz Kuśmierski, ks. Tadeusz Młot, dh Marcin Buchliński. Na ręce prezesów zostały również wręczone pisemne podziękowania za działalność ratowniczą oraz gratulacje.

Na zakończenie głos zabrał dh Janusz Wójcik, który podziękował wszystkim za przybycie i dzielenie się radością z obchodów naszego święta i zaprosił na uroczysty poczęstunek.

Zakup sztandarów dla OSP Ścinawa Mała i OSP  Włodary  sfinansowany dzięki życzliwości i hojności mieszkańców sołectw Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Przydroże Małe, Włodary, Rynarcice.

Sztandar dla OZMG ZOSP RP w Korfantowie  sfinansowany został ze środków wszystkich jednostek OSP działających na terenie Gminy Korfantów.