Szkolenie dla animatorów – wnioskodawców Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży

wpis w: Informacje 2014 | 0

W dniach od 26 do 28 lutego 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie zostało zorganizowane szkolenie dla wnioskodawców PNWM z całego kraju. Szkolenie prowadziła Pani Monika Karłowicz z działu programowego Zarządu Głównego Związku OSP RP zgodnie z rocznym planem przedsięwzięć szkoleniowych. Główny nacisk podczas szkolenia położono na prawidłowe opracowywanie programów wspólnych spotkań polsko-niemieckich młodzieży strażackiej oraz wypełnianiu pełnej dokumentacji dotyczącej projektów.

W dniu przybycia do Turawy uczestnicy zapoznali się z krótką historią przejęcia przez Nasz Związek Ośrodka, który od 2010 roku jest jego własnością. Przedstawiciele poszczególnych województw po kolacji w sali szkoleniowej mieli okazję przeprowadzić prezentację multimedialną własnych pomysłów realizowanych w OSP.

Uczestnicy szkolenia z dużym zainteresowaniem poszerzyli swoją wiedzę z zakresu stosowania zabaw interaktywnych przy poznawaniu się młodzieży na początku każdego spotkania, którą przekazywał Krzysztof Szczepaniuk. Zgodnie z programem szkolenia zajęcia praktyczne odbywały się także w terenie, gdzie zapoznano się między innymi z osiągnięciami Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Schodni w powiecie opolskim-ziemskim. Uczestnicy szkolenia przy symbolicznym pączku („Tłusty czwartek”) oglądali bardzo ciekawą prezentację multimedialną połączoną z dyskusją o praktycznych sposobach wykorzystania różnych źródeł finansowania przy modernizacji wielofunkcyjnego obiektu strażnicy wraz z salą gimnastyczną. Wszyscy uczestnicy szkolenia z pewnością mile wspominać będą wizytę w Muzeum Huty „Mała Panew” w Ozimku, gdzie z zaciekawieniem oglądano niespotykane eksponaty sztuki metalurgicznej oraz jedyny w Europie wiszący most łańcuchowy prowadzący do starej fabryki, który oparł się nawet wielkiej wodzie jaka nawiedziła Opolszczyznę w 1997 roku. Wielkim uznaniem uczestnicy szkolenia obdarzyli członków niewielkiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie, których zapał i skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych oraz konsekwencja w realizacji niespotykanych rozwiązań organizacyjnych doprowadziły do otrzymania wyróżnienia w Sejmie RP dla Ochotniczej Straży Pożarnej spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2013 roku. Przykładem może być inicjatywa systematycznego zbierania odpadów szklanych od mieszkańców i oddawania ich do Huty Szkła w Jedlicach, a to wszystko w trosce o czyste środowisko, czy też ocalenie od zniszczenia zabytkowych pojazdów pożarniczych i stworzenia z nich Mini Muzeum.

Jak zwykle bardzo ciekawe zajęcia odbyły się z animacji językowej prowadzonej przez Druhnę Katarzynę Skibę – Prezes OSP Dobrodzień, na których to zajęciach każdy mógł sprawdzić swój stopień zaawansowania opanowania obcego języka w trakcie różnych gier integracyjnych. Techniczną stronę wypełniania dokumentacji PNWM przybliżył wszystkim Druh Artur Gajewski – członek Głównej Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP.

Uczestnicy szkolenia odjeżdżali z Ośrodka w Turawie w dobrych humorach i z miłymi wspomnieniami oraz zapewnieniem powrotu w sezonie letnim z grupami młodzieży na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański