Warsztaty dla kronikarzy województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2017 | 0

W dniach 12 i 13 października 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowym „Strażaka” w Turawie odbyły się warsztaty kronikarskie zorganizowane przez Jerzego Imbiorskiego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Opolskiego oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej Dh Andrzeja Pyziaka.

Zajęcia prowadzili Bogdan Siwiński i Małgorzata Judasz z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oraz Rudolf Hyla, badacz i propagator dziejów pożarnictwa na śląsku i zbieracz pamiątek strażackich. Podczas warsztatów obecny był także Andrzej Pysiak, członek Komisji Historycznej  OW ZOSP RP w woj. opolskiego.

Małgorzata Judasz i Bogdan Siwiński w trakcie pięciu godzin intensywnych zajęć warsztatowych przybliżyli m.in. definicję kroniki, scharakteryzowali różne typy kronik; omówili tematykę zapisów kronikarskich, cechy dobrego kronikarza, części składowe prawidłowo prowadzonych kronik, zasady pisania relacji kronikarskich i różnice pomiędzy mini a innymi formami , rodzaje innych materiałów wprowadzanych do kroniki, formy wsparcia dla kronikarzy, sposób oceny na konkursach kronik; przedstawili wydawnictwa i inne źródła informacji dla kronikarzy. Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach kronikarskich, pomysłach, wspólnie rozwiązywali kwestie problematyczne oraz mieli do wykonania kilka zadań. Jedno z nich – postawione na koniec – polegało na napisaniu relacji z warsztatów. Dzięki temu można było się przekonać, że może to zająć nie więcej niż 15 minut.

Rudol Hyla omówił sposoby pozyskiwania  źródeł do dziejów OSP na Śląsku, radził w jakich archiwach, dawnych publikacjach i wydawnictwach prasowych (także zdigitalizowanych) warto prowadzić poszukiwania i podzielił się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Przedstawił także część swoich bogatych zbiorów wydawnictw i pamiątek strażackich, opowiedział o cennych inicjatywach, takich jak reaktywowanie Medalu im. Helmanna oraz przygotowywaniu wystawy zabytkowych sikawek z Fabryki Sprzętu Strażackiego w Paczkowie.

Na warsztaty przybyło 20 uczestników z powiatów: kędzierzyńskiego, strzeleckiego, nyskiego, opolskiego, oleskiego. Reprezentowali oni: OSP Długomiłowice, Cisek, Kadłub, Warmątowice, Błotnica St., Grodzisko, Węża, Rzymkowice, Korfantów, Skorogoszcz, Domaszowice, Jasienica Dl., Rudniki, Bobrowa, Jaworzno, Cieciołów, Jełowa, Włodary, Pludry. Część przywiozła i  zaprezentowała swoje kroniki.

Podczas spotkania pojawiły się plany zorganizowania wojewódzkiego przeglądu lub konkursu kronik OSP w opolskiem w 2018 r.

Nie bez znaczenia była także możliwość integracji i swobodniejszej wymiany doświadczeń podczas wspólnych posiłków i noclegu.

Należy wspomnieć także, że zaproszenie właśnie członków WKKO na warsztaty do Turawy doszło do skutku dzięki Katarzynie Ferdynus-Szłapie z OSP Kadłub, która skontaktowała się z nimi poprzez grupę Kronikarze NGO na portalu Facebook.

 

Małgorzata Judasz

Fot. Małgorzata Judasz, Bogdan Siwiński, Aleksandra Ambros-Dorota