Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze OSP i MDP

wpis w: Informacje 2023 | 0

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i Młodzieżowych Drużyn

Na stadionie miejskim w Oleśnie 17 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 Komendant Zawodów złożył meldunek o gotowości drużyn pożarniczych województwa opolskiego do rozpoczęcia zawodów Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu druhowi Andrzejowi Borowskiemu, który dokonał oficjalnego otwarcia zawodów oraz przywitał zaproszonych gości w osobach: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Druhnę Teresę Tiszbierek, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Krzysztofa Kędryk, prezesów zarządów powiatowych i gminnych a także wójtów i burmistrzów na czele z Burmistrzem Olesna Sylwestrem Lewickim.

Na zawody przybyło ogółem 24 drużyny seniorskie, w tym 11 kobiecych , oraz 15 drużyn młodzieżowych w tym 8 dziewczęcych. Komisją sędziowską kierował druh Janusz Szulka.

Zawody przebiegały zgodnie z harmonogramem startów. Podczas zawodów 1 zawodnik uległ kontuzji, któremu udzielono pomocy ambulatoryjnej. Licznie zgromadzona publiczność wraz z zaproszonymi gośćmi oglądała z zaciekawieniem starty poszczególnych kategorii.
Zwycięskie drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały medale, puchary i dyplomy ufundowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu oraz nagrody w postaci bonów towarowych na zakup sprzętu przeciwpożarowego ufundowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego. Najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymali dyplomy okolicznościowe, plakietę i maskotkę .

Wśród zawodników panował duch sportu i zdrowej rywalizacji jak powiedział na zakończenie zawodów Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Andrzej Borowski. Natomiast zwycięzcy będą reprezentować nasze województwo na Krajowych Zawodach OSP i MDP, które zostaną przeprowadzone 23-26 sierpnia br. w Kalwarii Zebrzydowskiej .

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Zdzisław Olejniczak

Pliki do pobrania: