Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i OSP startujących według regulaminu CTiF w Strzelcach Opolskich.

wpis w: Informacje 2012 | 0

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i OSP startujących według regulaminu CTiF w Strzelcach Opolskich.

Przy słonecznej pogodzie na stadionie miejskim w Strzelcach Opolskich 23 czerwca 2012 roku o godzinie 9,30 Komendant Zawodów mł. bryg. Artur Wiśniewski złożył meldunek o gotowości drużyn pożarniczych województwa opolskiego do rozpoczęcia zawodów Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nabryg. Karolowi Stępniowi. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.

W zawodach brało udział ogółem 28 drużyn w tym 7 chłopców i 7 dziewcząt oraz seniorów i seniorek. Zaproszona reprezentacja dziewcząt z Kowalewa nie była klasyfikowana. Komisją sędziowską kierował bryg. Andrzej Kobienia. W składzie komisji sędziowskiej po dwóch sędziów z każdego powiatu naszego województwa. Zawody przebiegały zgodnie z harmonogramem startów, podczas zawodów jedna zawodniczka uległa kontuzji, której udzielono pomocy ambulatoryjnej.

Licznie zgromadzona publiczność wraz z zaproszonymi gośćmi oglądała z zaciekawieniem starty najmłodszych strażaków. Zawody zaszczycili swoją obecnością; druh Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażackiego, druh Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, druhna Tereska Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Józef Swaczyna – Starosta Strzelec Opolskich, Tadeusz Goc – Burmistrz Strzelec Opolskich, komendanci powiatowi PSP oraz wójtowie z gmin, których jednostki startowały w zawodach.

Drużyny uzyskały następujące wyniki:
I. Drużyny MDP – chłopcy
1. Miejsce 1050,00 OSP Gierałcice, powiat Nysa,
2. Miejsce 1039,00 OSP Warmątowice, powiat Strzelce Op,
3. Miejsce 1022,60 OSP Dobra, powiat Krapkowice,
4. Miejsce 1018,30 OSP Sławice, powiat Opolski-Ziemski,
5. Miejsce 1010,50 OSP Długomiłowice, powiat K-Koźle,
6. Miejsce 1008,70 OSP Goworowice, powiat Nysa.
7. Miejsce 1001,40 OSP Bobrowa, powiat Olesno.

II. Drużyny MDP – dziewczęta
1. Miejsce 1035,00 OSP Zalesie Śl., powiat Strzelace Op,
2. Miejsce 1026,50 OSP Stary Ujazd, powiat Strzelce Op,
3. Miejsce 995,00 OSP Dziergowice, powiat K-Koźle,
4. Miejsce 989,50 OSP Kubice, powiat Nysa.
5. Miejsce 986,60 OSP Radłów, powiat Olesno,
6. Miejsce 948,30 OSP Sławice, powiat Opolski-Ziemski,
7. Miejsce 946,80 OSP Łowkowice, powiat Krapkowice.

III. Drużyny OSP seniorzy grupa „A”
1. Miejsce 393,4 OSP Kadłub, powiat Strzelce Op.
2. Miejsce 380,2 OSP Raszowa, powiat Strzelce Op.
3. Miejsce 379,2 OSP Sławice, powiat Opolski-Ziemski,
4. Miejsce 375,6 OSP Luboszyce, powiat Opolski-Ziemski,

IV. Drużyny OSP seniorki grupa „A”
1. Miejsce 382,1 OSP Raszowa, powiat Strzelce Op.
2. Miejsce 370,4 OSP Łubniany, powiat Opolski-Ziemski,
3. Miejsce 359,2 OSP Sławice, powiat Opolski-Ziemski,
4. Miejsce 325,6 OSP Miejsce Kłodnickie, powiat K-Koźle,
5. Miejsce 322,8 OSP Strzeleczki, powiat Krapkowice.

V. Drużyna OSP Seniorki grupa „B”
1. Miejsce 378,3 OSP Raszowa, powiat Strzelce Op.

VI. Drużyny PSP grupa „A”
1. Miejsce 388,8 PSP Strzelce Op.
2. Miejsce 375,0 PSP Kędzierzyn-Koźle

VII. Drużyny PSP Grupa „B’.
1. Miejsce 365,9 PSP Strzelce Opolskie.

Zawody przebiegały bardzo sprawnie i w sportowej atmosferze. Do komisji sędziowskiej wpłynął tylko jeden protest, który rozpatrzono negatywnie. Przewodniczący komisji sędziowskiej w protokole końcowym podkreślił wysoki poziom organizacyjny zawodów. Zespoły OSP, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały medale, puchary i dyplomy ufundowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu oraz nagrody w postaci sprzętu pożarniczego i talonów ufundowane przez firmy współpracujące ze związkiem.

Wśród zawodników panował duch sportu i zdrowej rywalizacji jak powiedział na zakończenie zawodów Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Andrzej Borowski. Natomiast zwycięscy będą reprezentować nasze województwo na Krajowych Zawodach MDP CTIF, które rozegrane zostaną od 31 sierpnia do 2 września br. w Opolu.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański