Wykorzystanie środków z wpłat 1% podatku dochodowego

wpis w: Informacje 2018 | 0

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu przypomina o wykorzystaniu przez jednostki OSP środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2016.

Pisma o wysokości wpłat dla danej jednostki OSP są w Biurze Oddziału lub będą w Urzędach Gmin.