XIV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP woj. opolskiego

wpis w: Informacje 2017 | 0

W dniu 6 maja br w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach odbył się XIV Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP województwa opolskiego. Czas Zjazdu to przede wszystkim podsumowanie działalności upływającej kadencji władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego, wybór nowych władz oraz przyjęcie planu działalności na kolejną kadencję.

W Zjeździe uczestniczyło 86 ze 102 delegatów, 25 z 28 wybranych na Zjazd przedstawicieli do nowego zarządu, ustępujące władze oraz zaproszeni goście w osobach m.in.: Waldemara PAWLAKA Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, Ryszarda GALLI Posła na Sejm RP, Stanisława RAKOCZEGO Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Piotra SOCZYŃSKIEGO Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu, Jana KRZESIŃSKIEGO Zastępca Dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Opolu, st. bryg. Witolda TROJNARA Zastępcę Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, ks. mł. bryg. Józefa URBANA Kapelana Strażaków woj. opolskiego; przedstawiciela Wojewody Opolskiego, przedstawiciele samorządów i Komendanci Miejski i Powiatowi PSP woj. opolskiego.

Przed rozpoczęciem Zjazdu swoim występem artystycznym grupa dzieci z Gogolina umiliła zebranym czas a uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem trzech proporców MDP najlepszych drużyn województwa opolskiego z Miejsca Odrzańskiego, Zalesia Śląskiego oraz Dziergowic.

Uroczyście wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom Związku OSP RP. Złoty Znak Związku z rąk Prezesa ZG ZOSP RP otrzymali druhowie: Henryk KOSZELA z OSP Kłodnica, Jerzy IMBIORSKI z OSP Goszczowice oraz Andrzej ŁUKASIEWICZ z OSP Racławice Śląskie. Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali zaś: Dionizy DUSZYŃSKI oraz Tadeusz NEGRYCZ-BEREZOWSKI obaj druhowie z OSP Karłowice.

Z rąk Wicemarszałka Stanisława RAKOCZEGO odznakę „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” odebrał druh Jerzy WOCKA z OSP Złotniki.

W trakcie Zjazdu poruszono w dyskusji wiele istotnych dla środowiska strażackiego problemów i poczyniono plany na przyszłą kadencję. Nowemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego przewodzić w kolejnej kadencji będzie dotychczasowy Prezes druh Andrzej BOROWSKI wraz z trzema wiceprezesami.