XX Pielgrzymka Strażaków Województwa Opolskiego i Śląskiego na Górę Świętej Anny

wpis w: Informacje 2016 | 0

Już po raz dwudziesty w dniu 8 maja strażacy wraz z rodzinami z Diecezji opolskiej, gliwickiej i katowickiej oraz z zagranicy (Republiki Czech i Niemiec) za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona Świętego Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność.

Punktualnie o godz. 11,15 ruszyła barwna procesja z Dziedzińca Rajskiego do Groty Lurdzkiej. Dokładnie o godzinie 11,30 rozpoczęła się w Grocie Msza Święta Koncelebrowana przez 5 księży w intencji strażaków, której przewodniczył Biskup Paweł Stobrawa, w asyście kapelana powiatu raciborskiego, kapelana powiatu głubczyckiego, ks. Roberta Dury z TOGO, księży z Republiki Czeskiej i Niemiec a także ks. dr hab. mł. bryg. Józefa Urbana – Kapelana Strażaków Województwa Opolskiego. Na początku mszy wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości przywitał Przeor Klasztoru Ojciec Błażej. Oprawę muzyczną mszy zapewniły dwie orkiestry; z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Strzelce Opolskie z kapelmistrzem Waldemarem Piątkiem i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu prowadzoną przez druha Damiana Pietrasa.

Słowo boże o powiązaniu posłannictwa strażaków z życiem rodzinnym a także uczestnictwa strażaków we wszystkich uroczystościach i zdarzeniach wygłosił Biskup Paweł Stobrawa. Na zakończenie mszy słowa gorącego podziękowania za przybycie i modlitwę skierował do wszystkich pielgrzymów ks. dr hab. Józef Urban. Następnie pielgrzymi przemaszerowali w kolumnie pod figurę Świętego Jana Pawła II. Zgodnie z wieloletnią tradycją na czele kolumny niesiono Krzyż następnie relikwię i figurę Świętego Floriana.

W przemarszu uczestniczyło ok. 2.000 strażaków w tym 147 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 140 pocztów sztandarowych OSP z województwa opolskiego i śląskiego, 3 poczty sztandarowe z komend Państwowej Straży Pożarnej, 1 poczet sztandarowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. opolskiego, a także 5 delegacji zagranicznych ze swoimi sztandarami z SDH Republiki Czeskiej i FFW Niemiec.

W pielgrzymowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP druh Ryszard Galla, były Podsekretarz Stanu druh Stanisław Rakoczy, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski, działacze struktur Oddziału Wojewódzkiego, Oddziałów Powiatowych i Gminnych ZW OSP RP, Opolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Marek Kucharski oraz były Komendant Wojewódzki w st. spoczynku nadbryg. Karol Stępień wraz ze swoimi byłymi zastępcami, Starosta Powiatu Strzeleckiego druh Józef Swaczyna, Komendanci Powiatowi i Miejski PSP woj. opolskiego oraz były i obecny Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu. Delegacja złożyła symboliczny wieniec z żywych kwiatów i 10 czerwonych róż, oraz zapalono znicze ku czci Świętego Jana Pawła II. . Na polecenie druha Jana Bogusza prowadzącego uroczystość pod figurą, w postawie zasadniczej odsłuchano sygnał straży pożarnej, a następnie orkiestry zaintonowały ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”, którą pielgrzymami odśpiewali tak aby usłyszano ją w niebie. Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na symboliczną grochówkę przygotowaną przez Ojców Franciszkanów. Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość nabycia butonów i proporczyków, a każdy poczet sztandarowy otrzymał symboliczny, jubileuszowy gwóźdź na drzewiec sztandaru.

Jubileuszowa XX pielgrzymka przebiegła tym razem przy pięknej słonecznej majowej pogodzie.

W XX pielgrzymce zarejestrowało się 1231 strażaków OSP, 147członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 71 funkcjonariuszy PSP, oraz 79 strażaków emerytów i rencistów z Opola, Nysy, Brzegu, Olesna, Krapkowic, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Kluczborka, Namysłowa i Prudnika. Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki dokonali członkowie OSP z Grodziska natomiast za zabezpieczenie przemarszu kolumny pielgrzymów z Groty pod Pomnik odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica, za co należą się im serdeczne podziękowania. Szczegółowego opracowania i uzgodnienia scenariusza dokonał druh Jan Bogusz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich. Bardo serdecznie i gorąco z całego serca dziękuję wszystkim, uczestnikom pielgrzymki, organizatorom sympatykom pożarnictwa a szczególnie całym strażackim rodzinom, że pozwolili sobie oderwać się od codziennych kłopotów, a tym samym spędzić chwile w gronie braci strażackiej i przyjaciół.

Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki dokonali członkowie OSP z Grodziska i OSP Kalinowice.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Jerzy Imbiorski