XXI Pielgrzymka Strażaków Województwa Opolskiego i Śląskiego na Górę Świętej Anny

wpis w: Informacje 2017 | 0

Już po raz dwudziesty pierwszy w dniu 14 maja strażacy wraz z rodzinami z diecezji opolskiej, gliwickiej i katowickiej  oraz z zagranicy (Republiki Czech) za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona Świętego Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność. Punktualnie o godz. 11:15 ruszyła barwna procesja z Dziedzińca Rajskiego do Groty Lurdzkiej. Dokładnie o godzinie 11:30 rozpoczęła się w Grocie Msza Święta Koncelebrowana przez 4 księży w intencji strażaków, której przewodniczył Biskup Paweł Stobrawa,  w asyście  ks. Jana Buchenfeld, oj.Marceliego Dembskiego i Gwardziana oj. Jonasza,  a także ks. dr hab. mł. bryg. Józefa Urbana – Kapelana Strażaków Województwa Opolskiego.

Na początku mszy wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości przywitał Przeor Klasztoru Ojciec Błażej. Oprawę muzyczną mszy zapewniły dwie orkiestry; z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Strzelce Opolskie z kapelmistrzem Piotrem Beier i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu prowadzoną przez kapelmistrza druha  Damiana Pietrasa  . Słowo  boże o powiązaniu posłannictwa strażaków z życiem rodzinnym a także uczestnictwa strażaków we wszystkich uroczystościach i zdarzeniach wygłosił Biskup Paweł Stobrawa. Na zakończenie mszy słowa gorącego podziękowania za przybycie i modlitwę skierował do wszystkich pielgrzymów ks. dr hab. Józef Urban. Następnie pielgrzymi   przemaszerowali w kolumnie pod figurę Świętego Jana Pawła II. Zgodnie z wieloletnią tradycją na czele kolumny niesiono Krzyż następnie  relikwię i figurę Świętego Floriana.

W przemarszu uczestniczyło ok. 1 750 strażaków  OSP i PSP ,131 pocztów sztandarowych z województwa  opolskiego i śląskiego, w tym 124 pocztów z OSP, 2  poczty sztandarowe z komend Państwowej Straży Pożarnej, 1 poczet sztandarowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej woj. opolskiego , 3 proporce MDP a a także 3  delegacje zagraniczne ze swoimi   sztandarami  z  SDH Republiki Czeskiej .

W pielgrzymowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP druh Ryszard Galla, V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druhna Teresa Tiszbierek,   Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski, działacze struktur  Oddziału Wojewódzkiego, Oddziałów Powiatowych i Gminnych ZW OSP RP, Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Marek Kucharski oraz były Komendant Wojewódzki  w st. spoczynku nadbryg. Karol Stępień wraz ze swoimi byłymi zastępcami, Starosta Powiatu Strzeleckiego druh Józef Swaczyna a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich, Komendanci Powiatowi  PSP woj. opolskiego  oraz były i obecny Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu.  Delegacja złożyła symboliczny wieniec z żywych kwiatów i 10 czerwonych róż,  oraz zapalono znicze ku czci Świętego Jana Pawła II. Na polecenie druha Jana Bogusza prowadzącego uroczystość pod figurą, w postawie zasadniczej odsłuchano sygnał straży pożarnej, a następnie orkiestry zaintonowały ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”, którą pielgrzymami odśpiewali tak aby usłyszano ją w niebie. Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na symboliczną grochówkę przygotowaną przez Ojców Franciszkanów. Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość nabycia butonów i proporczyków.

XXI pielgrzymka przebiegła tym razem przy pięknej słonecznej majowej pogodzie przy śpiewie ptaków  i zapachu kwitnących bzów i kasztanów.

W XXI pielgrzymce  zarejestrowało się 1534 strażaków OSP, 118 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 71 funkcjonariuszy PSP  oraz 55 strażaków  ze  Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z kół z Opola, Nysy, Brzegu, Olesna, Krapkowic, Strzelec Opolskich, Głubczyc,  Kluczborka, Namysłowa i Prudnika. Skrupulatnej rejestracji wszystkich uczestników pielgrzymki  dokonali członkowie OSP z Grodziska na czele z druhną Barbarą Feluks i druhem Romanem Gawlik, natomiast za zabezpieczenie przemarszu kolumny pielgrzymów z Groty pod Pomnik  i porządek odpowiedzialni byli druhowie z OSP Leśnica na czele z druhem Piotrem Koszuckim, natomiast za zabezpieczenie medyczne  odpowiedzialni byli druhowie z OSP Raszowa, OSP Zalesie i OSP Leśnica, których wyznaczył Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich.

Szczegółowego opracowania i uzgodnienia scenariusza  Pielgrzymki dokonał druh Jan Bogusz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzelcach Opolskich.

Za ich ofiarną służbę i za każą formę społecznej aktywności  serdeczne słowa uznania i   podziękowania. Bardo serdecznie i gorąco z całego serca dziękuję wszystkim, uczestnikom pielgrzymki, organizatorom  sympatykom pożarnictwa a szczególnie całym strażackim rodzinom, że pozwolili sobie oderwać się od codziennych kłopotów, a tym samym spędzić chwile w gronie braci strażackiej i  przyjaciół,  a nieobecnym za wyrozumiałość dla czasu poświęconego na społeczne obowiązki.

 

DYREKTOR

Zarządu Wykonawczego

OW ZOSP RP woj. opolskiego

Jerzy Imbiorski