XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik

wpis w: Informacje 2018 | 0

Szanowni Państwo,

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik, XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz Konkurs na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 września. Prosimy o przesyłanie kronik i monografii wraz z kartami informacyjnymi do biura Zarządu Głównego do 15 sierpnia. Jednocześnie przypominam, że według regulaminu kroniki mogą być oceniane co 2 lata.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu ubiegłego roku ​​w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zorganizował uroczystości inaugurujące obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku jubileuszu Niepodległej w 40. rocznicę wyboru Papieża-Polaka chcemy przygotować koncert w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ​ pod hasłem „Myśląc Ojczyzna” zapożyczony od wiersza Świętego Jana Pawła II.

Przewidujemy udział około 1200-1500 wykonawców – członków Orkiestr i zespołów wokalnych działających pod patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do dnia 10 sierpnia dokumenty i kroniki należy przedłożyć do Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu.