XXXV Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

wpis w: Informacje 2012 | 0

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu zorganizował i przeprowadził 28 kwietnia 2012r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie XXXV Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na wojewódzkie eliminacje przyjechało 54 laureatów z dziewięciu powiatów naszego województwa wraz ze swoimi opiekunami. Oficjalne otwarcie turnieju nastąpiło o godzinie 10,00 w sali szkoleniowej Ośrodka. Następnie przewodnicząca Komisji Konkursowej druhna Teresa Tiszbierek przedstawiła zasady i regulamin rozgrywania turnieju. Po wpisaniu się wszystkich uczestników do listy obecności i zajęciu wyznaczonych przez członków komisji miejsc w sali turniejowej nastąpiło rozdanie testów z 40 pytaniami. Przewodnicząca komisji szczegółowo omówiła zasady prawidłowego wypełniania testów i kart wyników po czym uczestnicy przystąpili do samodzielnego ich wypełniania. Już po upływie 45 minut, niektórzy z uczestników oddawali wypełnione testy. Jednak komisja działająca w składzie druhna Teresa Tiszbierek – przewodnicząca, druhna Justyna Okoń-sekretarz, druhna Jessika Kwosek – członek, druh Wiktor Urbański – członek i druh Piotr Poliwoda rozpoczęła ocenianie dopiero po oddaniu testu przez ostatniego uczestnika turnieju.
W czasie gdy komisja sprawdzała testy, dzieci i młodzież wraz z opiekunami zapoznali się z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych na podstawie prezentacji przygotowanej przez pracowników KRUS w Opolu. Po prezentacji młodzież miała okazję oglądać pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu samochodów bojowych z OSP Schodnia i OSP Chobie oraz OSP Szczedrzyk.

W międzyczasie wydawano posiłek regeneracyjny w postaci symbolicznej grochówki i napojów. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę dyplom za uczestnictwo w turnieju.
Do eliminacji ustnych zakwalifikowali się:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;
1. Dawid Bogon powiat Prudnik 28 pkt.
2. Aleksandra Wróż powiat Olesno 28 pkt.
3. Mateusz Jaworowski powiat Nysa 27 pkt.
4. Bratosz Błyszcz powiat Krapkowice 26 pkt.
5. Bartosz Mazurkiewicz powiat K-Koźle 25 pkt.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;
1. Emilia Maryniak powiat Olesno 29 pkt.
2. Paulina Kuc powiat Opole-Ziemski 23 pkt.
3. Karolina Kłosko powiat Opole-Ziemski 23 pkt.

III grupa wiekowa – szkoła ponadgimnazjalna;
1. Dorota Matziol powiat Olesno 29 pkt.
2. Maciej Skrętowicz powiat Nysa 24 pkt.
3. Wojciech Srębacz powiat Prudnik 23 pkt.
4. Sebastian Segieth powiat Kluczbork 21 pkt.
5. Katarzyna Libera powiat Opole-Ziemski 20 pkt.

Pozostali uczestnicy turnieju uzyskali punkty w przedziałach
I. grupa wiekowa od 14 do 23pkt.
II. grupa wiekowa od 13 do 21pkt.
III. grupa wiekowa od 15 do 19pkt.
Następnie przystąpiono do finału ustnego turnieju, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców XXXV Edycji Konkursu w poszczególnych grupach.

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;
1. Aleksandra Wróż powiat Olesno 10,1 pkt. I miejsce.
2. Dawid Bogon powiat Prudnik 10 pkt. II miejsce.
3. Bartosz Błyszcz powiat Krapkowice 10 pkt. III miejsce.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;
1. Emilia Maryniak powiat Olesno 11,5 pkt. I miejsce
2. Karolina Kłosko powiat Opole-Ziemski 5,5 pkt. II miejsce
3. Paulina Kuc powiat Opole-Ziemski 5 pkt. III miejsce

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne;
1. Dorota Matziol powiat Olesno 14 pkt. I miejsce.
2. Sebastain Segieth powiat Kluczbork 11 pkt. II miejsce.
3. Maciej Skrętowicz powiat Nysa 10 pkt. III miejsce.

Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się tylko laureaci, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca z danej grupy wiekowej. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie w Wiśle woj. Śląskie w dniach 1-3 czerwca 2012 roku.

Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych nagrody w postaci trzech rowerów ufundował Państwowy Zakład Ubezpieczeń Inspektorat w Opolu. Dla uczestników, którzy zajęli drugie miejsca, wieże CD MP3 ufundował Bank Spółdzielczy w Leśnicy Filia Opole. Trzy odtwarzacze MP-4 z kamizelkami odblaskowymi zakupił Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu dla uczestników, którzy zajęli trzecie miejsca. Pamiątkowe smycze i drobne upominki wraz z pyszną groszówka dla wszystkich przebywających w Ośrodku zafundował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański