APEL Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu

wpis w: Informacje 2023 | 0

APEL ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OPOLU dotyczący uhonorowania śp. płk. poż. Zdzisława Filingiera

Kierujemy do Państwa apel o wsparcie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu w upamiętnieniu 100-ej rocznicy urodzin śp. płk. poż. Zdzisława Filingiera, wybitnego strażaka zasłużonego dla województwa opolskiego i kraju – nestora polskiego pożarnictwa.
Upamiętnienie to ma polegać m.in. na wykonaniu i odsłonięciu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu tablicy pamiątkowej jemu poświęconej. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, logistyczne, a nade wszystko finansowe.

Dlatego zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich osób, którym bliska sercu jest ta inicjatywa, a przede wszystkim do strażaków Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa – o wsparcie materialne w formie darowizny finansowej.
Uroczystość planowana jest podczas obchodów Dnia Strażaka w 2024 roku.
Dla darowizn pieniężnych uruchomiony został wyodrębniony rachunek bankowy:

  • numer konta:51 1600 1462 1864 4789 1000 0001
  • adres:Oddział Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole.

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna – Filingier”.
Termin wpłat darowizn do końca 2023 r.
Wierzymy, że przy Państwa wsparciu uda się nam zrealizować to szczytne zadanie – upamiętniające Tego zasłużonego, szczególnie dla Ziemi Opolskiej, oficera pożarnictwa.
Serdecznie dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu
Ryszard Sajkowski