Profesjonalizacja OSP w Województwie Opolskim

wpis w: Informacje 2023, PROJEKTY UE | 0

W ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego  mieszkańcom województwa opolskiego w 2023 roku „Profesjonalizacja OSP w Województwie Opolskim „, zostanie przeprowadzonych 12  szkoleń dla Prezesów OSP woj opolskiego.

Pierwsze szkolenia zostały przeprowadzone w dniu 22.09.2023 roku w powiecie namysłowskim i brzeskim, w którym udział wzięło w sumie 54 druhów OSP,

Tematyka szkoleń obejmuje:

I blok

– zagadnienia z Ustawy o ochronie danych osobowych

– zagadnienia z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

– sposoby prezentacji zdjęć i artykułów w mediach społecznościowych zgodnie z RODO

– pozyskiwanie środków z źródeł zewnętrznych

– zmiany w statutach OSP

– program „pierwszy Ratownik”

II blok

– zapoznanie z zasadami sędziowania oraz organizacji szkoleń dla sędziów

– organizacja zawodów sportowo-pożarniczych

– zachowanie w czasie uroczystości „pocztów sztandarowych” i pododdziałów.

W trakcie szkolenia  zostały przekazane ubrania bojowe, które mają zwiększyć bezpieczeństwo strażaków w trakcie działań ratowniczo gaśniczych.

Dla czterech jednostek OSP z każdego powiatu przekazano po 2 komplety ubrań. W szkoleniu i  przekazaniu ubrań  specjalnych  udział wzięła Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Pani Barbara Kamińska, w-ce Prezes ZOSPRP w Opolu Pan Artur Gallus oraz Pan Henryk Seruga.

Opracował: Zdzisław Olejniczak – Dyrektor Zarządu Wykonawczego