APEL

wpis w: Informacje 2021 | 0

Szanowni Państwo!

Już 4. rok mój Małżonek i nasz Tata -Krzysztof Maślankiewicz choruje  na bardzo rzadką i nieuleczalną  chorobę neurologiczną, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne (SLA lub ALS). Jest to choroba postępująca, a jej istotą jest stopniowe porażenie obwodowych włókien nerwowych, odpowiadających za funkcje ruchowe mięśni oraz neuronów, znajdujących się
w mózgu. Choroba w bardzo szybkim tempie postępuje, przez co Krzysztof w chwili obecnej jest osobą leżącą, wentylowaną przez 24 godziny na dobę, wymagającą całodobowej opieki. Zdany na pomoc najbliższych w każdej życiowej potrzebie, pomoc personelu medycznego, opiekunki i rehabilitantów – codziennie WALCZY o życie, a co najważniejsze nie poddaje się.

Koszty leczenia, rehabilitacji a także całodobowej opieki wymagają znacznych środków finansowych. Dlatego też, Szanowni Państwo, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową, która będzie przeznaczona na zapewnienie Krzysztofowi godnych warunków życia i walki z tą nieuleczalną i wciąż postępującą chorobą.

Całe swoje życie poświęcił On służbie i pomocy innym pracując zawodowo jako strażak,
a później jako pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu. Działał społecznie w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a po przejściu na emeryturę także w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – pełniąc m.in. funkcję Prezesa Zarządu Głównego oraz Wojewódzkiego w Opolu. Wszystkie te funkcje pełnił z wielkim oddaniem, zaangażowaniem i poświęceniem.

Niestety, czas Jego aktywności skończył się bezpowrotnie.

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć Krzysztofa w Jego walce z tą okrutną chorobą  to prosimy o:

– przekazywanie wpłat na konto Fundacji Daj Mi Skrzydła:

61 2130 0004 2001 0616 8835 0029 z dopiskiem 0029 Krzysztof Maślankiewicz 

– przekazanie 1% podatku na leczenie oraz rehabilitację Krzysztofa Maślankiewicza. Konto Fundacji Daj Mi Skrzydła KRS 0000438879, cel szczegółowy 0029 Krzysztof Maślankiewicz 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://dajmiskrzydla.pl/podopieczni/krzysztof-maslankiewicz/ 

 Serdecznie dziękujemy Państwu za już okazane wsparcie i pomoc finansową

żona Jolanta Maślankiewicz oraz córki – Ewa Maślankiewicz-Pagacz, Olga Janik i Monika Polak.