XII Ogólnopolski Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

wpis w: Informacje 2021 | 0

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.  W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

Termin przesłania zgłoszeń – do 31.03.2021r.

informacja o konkursie, regulamin i formularz zgłoszenia dostępne na stronie Związku  http://www.zosprp.pl/?q=content/xii-konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych-termin-przeslania-zgloszen-do-31032021-roku