Grupa opolskiej młodzieży strażackiej uczestniczyła w obozie pod namiotami w miejscowości Wietze w Niemczech

wpis w: Informacje 2014 | 0

W dniach od 2 do 9 sierpnia 2014 roku, grupa opolskiej młodzieży strażackiej uczestniczyła w obozie pod namiotami w miejscowości Wietze w Niemczech (Betzirglager – Niedersachsen Jugendfeuerwehr).
Miasteczko obozowe liczyło około tysiąc pięćset uczestników, którzy zostali podzieleni na pięć podobozów o różnych nazwach. Oprócz grupy opolskiej składającej się z 18 druhen i druhów, opiekuna, opiekunki oraz kierowcy w obozie brała także udział młodzież z Kalisza oraz OSP Wierzbowej.

Wypoczynek został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWN), zgodnie z podpisaną wieloletnią umową i złożonym wcześniej wnioskiem. Wszyscy uczestnicy obozu zakwaterowani zostali w namiotach dziesięcioosobowych tworzących małe miasteczko. Każdy dzień był perfekcyjnie zaplanowany i zorganizowany, zajęcia realizowano zgodnie z harmonogramem. Młodzież uczestniczyła chętnie we wszystkich grach i zabawach zręcznościowych ( Krealiv-Workshop) mających na celu doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. Codziennie ukazywała się obozowa gazetka. Młodzież z Polski i Niemiec wspólnie rozwiązywała zadania problemowe ucząc się komunikacji między sobą i pracy w grupach. Organizowano dyskoteki połączone z konkursami śpiewu. Przy słonecznej pogodzie kąpano się w basenie i przeprowadzono zaplanowane rozgrywki obozowe. Wszystkie konkurencje były obserwowane przez sędziów i skrupulatnie oceniane do klasyfikacji generalnej obozu. W ostatnich dniach obozu ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne zorganizowano dzienny i nocny bieg na orientację z zadaniami zręcznościowymi, w którym nasza reprezentacja zajęła bardzo wysokie 4 miejsce.

Bardzo ciekawa okazała się całodniowa wycieczka do parku rozrywki (hayde park) w miejscowości Celle oraz do miejscowości Bergen, gdzie zwiedzano przejściowy obóz koncentracyjny z II-giej wojny światowej. Z dużym zainteresowaniem młodzież oglądała stary sprzęt strażacki w muzeum zabytkowych samochodów pożarniczych urządzonym przy jednostce ochotniczej w Celle. W wolnych od zajęć chwilach, druhny i druhowie wymieniali się pamiątkami z zapoznanymi druhami z Niemiec, często też wspólnie grali w piłkę siatkową i nożną. Młodzież mogła realizować swoje zainteresowania artystyczne w namiocie warsztatowym ” Kreativ-Workshop”, gdzie wykonywała własnoręcznie odlewy gipsowe, plecionki jako breloczki do kluczy, wisiorki, które stanowiły cenne pamiątki z obozu.

Na uznanie zasługuje doskonała organizacja życia w obozie. Nie odnotowano żadnych wypadków, a jedyne uwagi dotyczyły zbyt krótkiego pobytu. Z miłymi wspomnieniami i z obietnicami dalszych kontaktów z druhnami i druhami z Niemiec, młodzież opolska opuszczała gościnną ziemię Dolnej Saksonii.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański