Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

wpis w: Informacje 2014 | 0

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH zorganizowany w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie w dniach 07 – 19 lipca 2014 roku.

Obóz Szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie 91 druhen i druhów w wieku od 13 do 16 lat. Młodzieżą na obozie opiekowało się pięciu wychowawców, pielęgniarka i komendant.

Już po raz trzeci od przejęcia obiektów Ośrodka przez Zarząd obóz zlokalizowano na polu namiotowym w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie. Obozowicze korzystali z pełnego węzła sanitarnego wraz z kontenerami prysznicowo-umywalkowymi na polu namiotowym. W jadalni naszego Ośrodka serwowane były pyszne posiłki. Wszystkie zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia ze sprzętem odbywały się na terenie naszego Ośrodka.

W trakcie obozu zrealizowano program szkoleniowy dla członków MDP z 2006, który zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Najciekawsze jak zwykle były zajęcia praktyczne z ratownictwa technicznego i medycznego, co niewątpliwie było wynikiem prowadzania ich przez druhnę pielęgniarkę i członków OSP Szczedrzyk. Druhny i druhowie niezależnie od wieku pełnili całodobowe służby dyżurne. Po odpowiednim przeszkoleniu na obozie obowiązywało przestrzeganie musztry i regulaminu służby wewnętrznej w strażach pożarnych.

Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice jezior turawskich, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała z plażowania i kąpieli na basenie w naszym Ośrodku. Zorganizowano całodniowe wycieczki autokarowe do Skansenu-Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz do Parku Jurajskiego w Krasiejowie wraz ze zwiedzaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1 w Opolu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Schodni.

W trakcie obozu odbyło się również wiele obozowych imprez, tj; dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, chrzest obozowy, wiele różnorodnych rozgrywek i zajęć sportowych. Przy ognisku w amfiteatrze młodzież wspólnie uczyła się piosenek strażackich i układów tanecznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa udostępniona wszystkim chętnym przez druha Krystiana Lisowskiego – Prezesa OSP Żelazna.

Na zakończenie obozu zorganizowano uroczysty apel, na którym każdy młody strażak otrzymał zaświadczenie stwierdzające, że ukończył kurs dla członków MDP. Były podziękowania, dyplomy, upominki oraz zdjęcia pamiątkowe. Wymiernym efektem trudu wychowawczego kadry obozu i organizatorów była duża wiedza pożarnicza jaką wykazali się uczestnicy obozu w trakcie egzaminów końcowych oraz nabyte umiejętności bezpiecznych zachowań. W trakcie trwania obozu nie zanotowano wypadków, a jedynie niegroźne skaleczenia i miejsca po ukąszeniach komarów, które będą nietrwałą pamiątką mile spędzonego czasu wśród sympatyków pożarnictwa.

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu reprezentowaną przez Komendanta bryg. Pawła Kielara, który zorganizował ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Turawskim Jeziorze oraz wspomógł w transporcie sprzętu kwaterunkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia ze sprzętem połączone z pokazami przeprowadzonymi na terenie naszego Ośrodka przez zaprzyjaźnione jednostki OSP Węgry i OSP ORW Opole. Druhowie z OSP Bierkowice udostępnili sprzęt gaśniczy niezbędny do prowadzenia ćwiczeń i kompletny tor przeszkód do zawodów CTiF. Dużą pomoc przy organizacji obozu okazał Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol Stępień.

Kompletny sprzęt kwaterunkowy został nieodpłatnie wypożyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, bez którego przeprowadzenie obozu byłoby niemożliwe. Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski zgodził się być patronem organizacyjnym całego przedsięwzięcia za co należą się szczególne podziękowania.

Obóz został zorganizowany przy znacznym wsparciu finansowym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem dotacji z Zarządu Głównego Związku OSP RP, za które organizator w imieniu młodzieży serdecznie dziękuje.

Wszystkim druhnom i druhom pomagającym przy rozbijaniu i zwijaniu obozowiska z jednostek OSP powiatów oleskiego, opolskiego, kluczborskiego i namysłowskiego składam serdeczne podziękowania.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański