Informacja o wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa opolskiego w OSP w Bierkowicach.

wpis w: Informacje 2013 | 0

Informacja o wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa opolskiego w OSP w Bierkowicach.

W pięknym obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierkowicach dnia 13 grudnia br,. o godzinie 14-tej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa opolskiego poprzedzone posiedzeniem Prezydium.

Uroczysty Zarząd prowadził Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie druhów i druhny oraz zaproszonych gości; druha Lucjana Kędzię Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Kapelana Strażaków Województwa Opolskiego ks. dr. hab. Józefa Urbana.

Na początku spotkania Prezes przedstawił program posiedzenia, który zaakceptowano jednogłośnie. Wobec obecności na posiedzeniu 19 członków spośród 32 stwierdzono, że podejmowane uchwały są prawomocne. Wybrano komisję uchwał i wniosków w trzyosobowym składzie, ze względu na potrzebę podjęcia niezbędnych uchwał. Następnie wysłuchano informacje z rocznej działalności komisji do spraw młodzieży i sportu, gospodarczej, historycznej i odznaczeń działających przy Zarządzie Wojewódzkim. Zapoznano się z wysokościami wpłat z 1% pozyskanych przez OSP woj. opolskiego za rok podatkowy 2012 w układzie powiatów. Przyjęto zaproponowany plan posiedzeń Zarządu na 2014 rok wraz z zadaniami głównymi z poprawką o szkoleniu kronikarzy i działaczy Związku w Ośrodku w Turawie. Przeanalizowano stan realizacji zakupów sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem w 2013r. Przedstawiono stan organizacyjny jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w naszym województwie. Ustalono wspólnie z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Karolem Stępniem, że na dzień 13.12.br w KSRG jest 137 jednostek w naszym województwie.

Zasady i możliwości doposażenia OSP w sprzęt pożarniczy i odzież specjalną oraz umundurowanie z udziałem dotacji omówił druh Wiktor Urbański, który poinformował o terminie składania wniosków/zamówień na zakupy z dofinansowaniem do 31 stycznia 2014r. W związku z niewypełnieniem przez 27 jednostek w określonym terminie „Raportów w SYSTEMIE OSP” z zebrań sprawozdawczych za rok 2012 przyznawane przez Zarząd Główny dotacje dla naszego województwa będą w roku 2014 pomniejszone.

Poddano analizie stan realizacji specjalistycznych szkoleń strażaków OSP organizowanych w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie w 2013 roku oraz określono potrzeby szkoleniowe na 2014 rok według danych z SYSTEMU OSP.

Mając na uwadze informacje złożone na piśmie przez jednostki OSP o planach zakupów nowych samochodów w 2014 roku Prezes Zarządu druh Andrzej Borowski zaproponował opracowanie przez komisję gospodarczą kryteriów przyznawania dotacji w tym zadaniu, ponieważ corocznie przyznawana dotacja wynosi ok.500 tys. zł., i nie pokrywa obecnie nawet 50% potrzeb w tym zakresie.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu druh Andrzej Borowski podziękował wszystkim obecnym za współpracę w roku 2014 oraz zaprosił na symboliczny opłatek i skromny wigilijny poczęstunek.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański