Jednostka OSP Staniszcze Wielkie

wpis w: Informacje 2012 | 0

W sobotę 26 maja 2012 roku jednostka OSP Staniszcze Wielkie w powiecie strzeleckim obchodziła jubileusz 85 lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której przemaszerowano z kościoła na plac przed remizą strażacką. Na początku prezes jednostki, Andrzej Czok, przywitał wszystkich przybyłych gości i strażaków. Rys historyczny jednostki przedstawiła Anna Świerc. Jednostka OSP Staniszcze Wielkie została założona w 1927 roku z inicjatywy właściciela miejscowej karczmy pana Franciszka MANIERY.

Skład pierwszego zarządu
Przewodniczący – Franciszek MANIERA
Komendant – Aleksander PALUS
Z-ca komendanta – Leon SALBER
Skarbnik – Paweł DREJA
Sekretarz – Teodor POTYKA

W roku 1928 powstała przy straży czternastoosobowa orkiestra werblistów i flecistów. Założycielem tej orkiestry był również Franciszek MANIERA, który finansował zakup sprzętu i instrumentów. Mundury dla orkiestry jak i pozostałych strażaków uszył miejscowy krawiec członek OSP Franciszek KROSTEK. Dyrygentem orkiestry był Jan ZYZIK.

Działalność straży szybko się rozwijała, regularnie odbywały się zbiórki i ćwiczenia. Z mieszkańców wyznaczano dyżurnych do stróżowania w porze nocnej oraz odpowiedzialnych za przygotowanie powozów konnych do wyjazdu do akcji. W latach późniejszych straż finansowana była częściowo przez ówczesny Zakład Ubezpieczeniowy w Strzelcach Opolskich. Za przybycie w pierwszej kolejności do pożaru i podanie pierwszej wody przyznawana była nagroda w wysokości 15 marek. Z upływem lat stan liczebny i osobowy członków oraz skład Zarządu zmieniał się, lecz kilkunastu aktywnych strażaków zostawało zawsze wiernych, próbując różnych form rozwoju jej szeregów. Kolejnymi komendantami byli: Jan DULL oraz Konrad STRYCZEK.

Okres wojenny zahamował nieco rozwój tej OSP, gdyż większość starszych strażaków znajdowała się w wojsku. Oparto wiec sekcję bojową na drużynie młodzieżowej, do pomocy której zorganizowano pod koniec wojny drużynę żeńską w składzie 12 osób. Komendantem w tym czasie był nadal Konrad STRYCZEK, zaś dowódcą drużyny żeńskiej Agnieszka ZIAJA, która została przeszkolona na kursie w Nysie.

Po zakończeniu działań wojennych zaczyna się rodzić myśl o odbudowaniu szeregów ochotników pożarnictwa. Zniszczony i zdewastowany sprzęt wymagał remontu. Tej trudnej pracy podejmuje się ówczesny Naczelnik Konrad STRYCZEK dobierając sobie do pomocy co aktywniejszą młodzież. Operowano wówczas sikawką ręczną oraz bardzo małą ilością węży. Szeregi OSP zaczynają się powiększać.

Kolejne lata działalności OSP ukierunkowane były na pozyskanie sprzętu oraz ludzi jak również rozbudowę remizy. Przez te wszystkie lata członkowie aktywnie uczestniczyli w działalności jednostki. Udało im się pozyskać wiele sprzętu oraz rozbudować bazę lokalową.

30 kwietnia decyzją Komendanta Głównego PSP nr 27/81/KSRG jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy z OSP Staniszcze Wielkie dbają również o swoich następców przygotowując przyszłych strażaków z drużyny MDP do przejęcia w przyszłości obowiązków kierowania jednostką.

Edward Dalibóg