Jubileuszowa XV Pielgrzymka Strażaków Województwa Opolskiego na Górę Świętej Anny

wpis w: Informacje 2011 | 0

Już piętnasty raz strażacy z województwa opolskiego za wstawiennictwem Matki Boskiej Samotrzeciej na Górze Św. Anny modlili się do swojego patrona św. Floriana o bezpieczeństwo i pomyślność społeczeństwa. Zgodnie z porządkiem uroczystości o godzinie 11,15 z Dziedzińca Rajskiego do Groty Lurdzkiej ruszył barwny korowód składający się z Figury Świętego Floriana niesionego przez członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Radawie, 157 pocztów sztandarowych z OSP województwa opolskiego i śląskiego oraz 6 sztandarów z komend Państwowej Straży Pożarnej, a także sześciu delegacji ze sztandarami przybyłych z Republiki Czeskiej.

Jubileuszową mszę świętą odprawiało sześciu księży po raz pierwszy pod przewodnictwem Ordynariusza Opolskiego Andrzeja Czai, który wygłosił homilię. Przeor Klasztoru Ojciec Błażej na początku mszy powitał wszystkich pielgrzymów i zaproszonych gości. Przed błogosławieństwem Biskup Andrzej Czaja poświęcił Sztandar Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, a akt nadania odczytał Przewodniczący Zarządu Głównego NZZ Krzysztof Hetman. Na zakończenie mszy krótkie słowa podzięki do wszystkich strażaków skierował Kapelan Strażaków Naszego Województwa ks. dr hab. Józef Urban. Oprawę muzyczną mszy zapewniły orkiestry; z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP Strzelce Opolskie, z OSP Kadłuba Wolnego prowadzoną przez Mariusza Czaję i z OSP w Byczynie prowadzoną przez Henryka Barcza oraz zespół wokalny „VIVA LA MUSICA” pod kierownictwem Augustyna Koconia ze Strzelec Opolskich.

Po zakończeniu mszy świętej wszystkie poczty sztandarowe wraz z delegacjami z 193 jednostek przemaszerowały pod pomnik Jana Pawła II. Delegacjom przewodniczyli: Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich, Ordynariusz Opolski Andrzej Czaja, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Teresa Tiszbierek, Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski, Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Karol Stepień, Przewodniczący Zarządu Głównego NZZ Pracowników Pożarnictwa mł. bryg. Krzysztof Hetman, Starosta Powiatu Strzelce Opolskie dh Józef Swaczyna Delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliły znicze ku czci Beatyfikowanego 1 maja Papieża Jana Pawła II, a chór wraz z pielgrzymami zaśpiewał ulubioną pieśń Naszego Papieża „ Barkę”.

Następnie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszenie na symboliczną grochówkę serwowaną przez Ojców Franciszkanów przed Domem Pielgrzyma. W Jubileuszowej XV pielgrzymce zarejestrowano udział 1786 umundurowanych strażaków oraz strażacy emeryci i renciści z rodzinami.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański