XXXIV Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

wpis w: Informacje 2011 | 0

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu zorganizował i przeprowadził w dniu 29 kwietnia br. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Strzeleckim XXXIV Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na wojewódzkie eliminacje przyjechało 50 laureatów z dziewięciu powiatów naszego województwa wraz ze swoimi opiekunami. Oficjalne otwarcie turnieju nastąpiło o godzinie 10,00 w świetlicy pięknej remizy strażackiej. Następnie przewodnicząca Komisji Konkursowej druhna Teresa Tiszbierek przedstawiła zasady i regulamin rozgrywania turnieju. Po wpisaniu się wszystkich uczestników do listy obecności i zajęciu wyznaczonych przez członków komisji miejsc w sali turniejowej nastąpiło rozdanie testów z 40 pytaniami.

Przewodnicząca komisji szczegółowo omówiła zasady prawidłowego wypełniania testów i kart wyników po czym uczestnicy przystąpili do samodzielnego ich wypełniania. Już po upływie pół godziny, niektórzy z uczestników oddawali wypełnione testy. Jednak komisja działająca w składzie druhna Teresa Tiszbierek – przewodnicząca, druhna Justyna Okoń-sekretarz, druhna Małgorzata Kostrzewska – członek, druh Andrzej Łukaszewicz – członek i druh Piotr Poliwoda członek rozpoczęła ocenianie dopiero po oddaniu testu przez ostatniego uczestnika turnieju.

W czasie gdy komisja sprawdzała testy, dzieci i młodzież wraz z opiekunami zapoznali się z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych na podstawie prezentacji przygotowanej przez pracowników KRUS w Opolu oraz mieli okazję podziwiać sprzęt ratowniczo-gaśniczy znajdujący się na wyposażeniu OSP i bogatą w zbiory Izbę Tradycji. W międzyczasie wydawano posiłek regeneracyjny w postaci symbolicznej grochówki i napojów. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę dyplom za uczestnictwo w turnieju.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowali się:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;
1. Paweł Bielka powiat Krapkowice 31 pkt.
2. Aleksandra Wróż powiat Olesno 29 pkt.
3. Mateusz Mrosek powiat K-Koźle 27 pkt.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;
1. Emilia Maryniak powiat Olesno 38 pkt.
2. Dawid Seruga powiat Namysłów 35 pkt.
3. Bartłomiej Gajewski powiat Kluczbork 30 pkt.

III grupa wiekowa – szkoła ponadgimnazjalna;
1. Dominika Wizimirska powiat Prudnik 25 pkt.
2. Dorota Matziol powiat Olesno 24 pkt.
3. Piotr Soczawa powiat Krapkowice 24 pkt.

Pozostali uczestnicy turnieju uzyskali punkty w przedziałach
I. grupa wiekowa od 12 do 31pkt.
II. grupa wiekowa od 14 do 38pkt.
III. grupa wiekowa od 15 do 25pkt.
Następnie przystąpiono do finału ustnego turnieju, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców XXXIV Edycji Konkursu w poszczególnych grupach.

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa;
1. Mateusz Mrosek powiat K-Koźle 11 pkt. I miejsce.
2. Aleksandra Wróż powiat Olesno 5 pkt.II miejsce.
3. Paweł Bielka powiat Krapkowice 4 pkt. III miejsce.

II grupa wiekowa – szkoła gimnazjalna;
1. Dawid Seruga powiat Namysłów 10 pkt. I miejsce
2. Bartłomiej Gajewski powiat Kluczbork 5 pkt. II miejsce.
3. Emilia Maryniak powiat Olesno 4 pkt. III miejsce

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne;
1. Dorota Matziol powiat Olesno 12 pkt. I miejsce.
2. Dominika Wizimirska powiat Prudnik 11 pkt. II miejsce.
3. Piotr Soczawa powiat Krapkowice 4 pkt. III miejsce.

Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się tylko laureaci, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca z danej grupy wiekowej. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie w Ciechocinku woj. Kujawsko-Pomorskie w dniach 3-5czerwca 2011 roku.
Dla zwycięzców nagrody w postaci roweru i trzech zestawów kina domowego ufundował Państwowy Zakład Ubezpieczeń Inspektorat w Opolu. Dwa rowery dla uczestników, którzy zajęli pierwsze miejsca ufundował Marszałek Województwa Opolskiego. Trzy odtwarzacze MP-4 z kamizelkami odblaskowymi zakupił Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu dla uczestników, którzy zajęli trzecie miejsca.

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański