Niecodzienna uroczystość w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie, powiat Kluczbork.

wpis w: Informacje 2013 | 0

W sobotę 21 września br., punktualnie o godz.16,00 na placu przed piękną remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie uroczyście został przekazany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód marki MERCEDES-1922 z zabudową marki Zugler został pozyskany na podstawie umowy partnerskiej z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Bad Durkheim. Używany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z 1988 roku z zasobem 5000 litrów wody zastąpi wysłużonego JELCZA 004. …”Dzień ten jest zwieńczeniem wysiłków wielu ludzi, przyjaciół strażaków, którzy przyczynili się do pozyskania pojazdu i tylko dzięki dużemu wsparciu finansowemu Gminy w wysokości 75tys. złotych udało się zakupić używany, ale w dobrym stanie technicznym ciężki samochód pożarniczy…” jak powiedział Prezes jednostki OSP Kuniów Piotr Niksdorf, który przywitał przybyłych na uroczystość gości; Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych druha Stanisława Rakoczego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w Opolu druha Wiktora Urbańskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku mł. bryg. Janusza Krupę, Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara, Radnego Miasta i Gminy Kluczbork druha Krzysztofa Brzoskę, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kluczborku druha Norberta Waliczka, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kluczborku druha Stanisława Renga, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Kluczborku druha Mirosława Liśkiewicza, Sołtysa Wsi Kuniów druha Wojciecha Fudali.

Prezes podziękował wszystkim strażakom jednostki, którzy w czynie społecznym rozebrali niezbędne elementy nadwozia wyczyścili je, pomalowali i wypolerowali dzięki tym pracom samochód wygląda jak nowy.
Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał ks. Aleksander Kawa – proboszcz miejscowej parafii.

Akt przekazania wraz z kluczykami do samochodu Prezesowi druhowi Piotrowi Niksdorfowi wręczyli; druh Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW i Jarosław Kielar – Burmistrz Kluczborka. Następnie Prezes jednostki przekazał kluczyki kierowcy Andrzejowi Janke, który samochód wyprowadził z garażu i zaprezentował licznie zgromadzonej społeczności Kuniowa.

W swoim wystąpieniu druh Stanisław Rakoczy wyraził swoją radość, że tak dobry sprzęt znajduje się na wyposażeniu jednostek OSP i na doposażenie w sprzęt pożarniczy przekazanego samochodu skierował kwotę 10 tysięcy złotych. Starostwo Kluczborskie zakupiło do samochodu kamerę termowizyjną za kwotę 20tys. zł. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opole przekazał dyski sygnalizacyjne i turbowentylator z dofinansowaniem na pozyskany samochód. Jednostka OSP dopłaciła z własnych wypracowanych środków do zakupionego sprzętu kwotę 3500 złotych. Burmistrz Miasta i Gminy Kluczborka Jarosław Kielar w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki operatywności kuniowskich strażaków gmina wzbogaciła się o następny samochód wprawdzie nie nowy ale w bardzo dobrym stanie technicznym i za niewielkie środki finansowe.

Dowódca uroczystości Naczelnik OSP druh Dawid Drapacz po zakończeniu uroczystości zaprosił wszystkich do przeglądu przekazanego samochodu i symboliczny poczęstunek.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański