Obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Oleśnie

wpis w: Informacje 2018 | 0

Przemówienie Starosty Oleskiego – Stanisława Belki – Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie.

W 1918 roku spełnił się sen wielu pokoleń Polaków. Po 123 latach niewoli, prześladowań, wielu powstańczych zrywach i jakże krwawych walkach I WŚ, Państwo Polskie powróciło na mapę Europy. Nad nami powiewa już biało – czerwona flaga. Tutaj, na Oleskim Solnym Rynku zebrały się służby mundurowe, które tworzyli w przeszłości i tworzą również dziś najbardziej aktywni i wartościowi obywatele. To szeregi Waszych poprzedników: towarzystw ogniowych, strażaków, towarzystw strzeleckich, leśników i harcerzy były naturalnym zapleczem oddziałów powstańczych walczących o wolność Ojczyzny. Dzisiaj po 100 latach od tamtych wydarzeń wspólnie świętujemy ten radosny jubileusz. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci i jakże często płacili najwyższą cenę – cenę krwi nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.
Nasza patriotyczna, powiatowa uroczystość wzbogacona zostanie poświęceniem i wręczeniem sztandaru, wyróżnieniem jednostek obchodzących 100-lecie oraz wyróżnieniem najbardziej zasłużonych osób, a także nadaniem stopnia oficerskiego.

 

Goście

– Stanisław Rakoczy – Wicemarszałek Woj. opolskiego
– Andrzej Borowski Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Opolu
– Jerzy Imbiorski – Dyrektor ZW ZOSP RP w Opolu
– Pł Dariusz Kaminiów – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu
– Pł Dariusz Pawelec – Dowódca jednostki Wojskowej 2286 w Opolu
– Mjr Arkady Smoliński – p.p Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu
– Herbert Czaja – Radny Sejmiku Województwa, Prezes Izby Rolniczej
– Bryg Jarosław Zalewski Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie
– Insp Tomasz Kubicki Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie
– Grzegorz Kimpla – Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno wraz z Leśniczymi i pracownikami Nadleśnictwa a także Zespół sygnalistów Myśliwskich „Stobrawski Róg” z Kluczborka
– Szymon Wiener WCZK
– Sylwester Lewicki Burmistrz Olesna
– Jan Kus – Prezes honorowy ZOSP RP w Oleśnie
– Przedstawiciele samorządu powiatowego – radni powiatu
– Przedstawiciele Starostwa Powiatowego
– Przedstawiciele jednostek organizacyjnychpowiatu, szkół PZD PUP
– Wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu
– Przedstawiciele ZHP
– Żołnierzy Wojska Polskiego
– Funkcjonariusze Policji i PSP
– Myśliwi z kół łowieckich
– Emeryci i renciści zrzeszeni w PZEiR
– Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Olesna i Praszki
– Przedstawiciele służby zdrowia, sanepidu, weterynarii i nadzoru budowlanego
– Przedstawiciele cechu rzemiosł
– Poczty sztandarowe OSP Kombatantów, PSP, Policji, Wojska, Cechu, szkół, proporce harcerzy i MDP

Pozostali zaproszeni goście oraz mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiegoS C E N A R I U S Z – Fragmenty obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości w Oleśnie w dniu 22 września 2018 roku

Organizatorem uroczystości jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie,
Powiat Oleski oraz Gmina Olesno.

Uroczystość przeprowadzona zostanie zgodnie z Ceremoniałem Pożarniczym.

Uczestnicy uroczystości:
poczty sztandarowe: 7 jednostek reprezentujące 7 Gmin Powiatu oraz 7 jednostek obchodzących Jubileusz 100-lecia.
Poczty sztandarowe (towarzyszące): PSP, Policja, Związek Kombatantów, Szkoły Ponadgimnazjalne, CECH, proporzec ZHP i MDP
Orkiestr Dęta: OSP w Przedmościu pod batutą kapelmistrza Wiesława Napieraja.

Dowódcą uroczystości jest druh Mariusz Koziński,
Dowódcą pierwszej kompanii jest druh Rafał Jurczyk
a dowódcą drugiej druh Jerzy Mruczek

– przegląd pododdziałów i oddanie honoru sztandarom.
– Podniesienie flagi państwowej

(Poczet flagowy wystawiła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy)

Wykład: doktor habilitowany nauk humanistycznych, polski historyk i regionalista – Pana Stanisława Tadeusza OLEJNIKA

Ks. Tomasz Kornek dokonał uroczystego błogosławieństwa. W trakcie ceremonii oprawę muzyczną zapewniał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Stobrawski Róg”

Nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowie. Jednostka ta w tym roku obchodzi okrągły jubileusz 100 – lecia swojego istnienia. odczytany Akt Ufundowania Sztandaru – Prezes OP ZOSP RP – Starosta Oleski – Stanisław Belka
Akt nadania sztandaru Prezes OW ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski

Wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru.

– druha Andrzeja BOROWSKIEGO – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu,
– Pana Stanisława BELKĘ – Starostę Oleskiego a zarazem Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie,
– Pana Włodzimierza KIERATA – Wójta Gminy Radłów
– księdza Tomasza Kornka – Z Parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Oleśnie
– księdza Jacka KUCZMĘ – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowicach
oraz druha Bernarda OSYRĘ – Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowie

Ks. Tomasza Kornek- z Parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Oleśnie oraz ksiądz Jacek KUCZMA – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowicach poświęcili sztandar

Nadanie pierwszego stopnia oficerskiego ks. Stanisławowi Tyburskiemu – Proboszczowi Parafii Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie.

Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytał Pan major Wojciech BAKALARZ z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu

Uhonorowanie szczególnymi pamiątkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które w roku bieżącym obchodzą Jubileusz 100 lecia swojego istnienia.
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach
– Ochotnicza Straż Pożarna w Strojcu
– Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziechowicach
– Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Oleskiej
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wichrowie
– Ochotnicza Straż Pożarna w Starnalicach

Na każdym przekazanym upominku widnieje napis „Na pamiątkę Jubileuszu 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej składam wszystkim druhom i druhnom najserdeczniejsze gratulacje z okazji 100 lecia działalności. Kieruję także słowa uznania za odwagę, ofiarność i bezinteresowność w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego – Starosta Oleski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Stanisław BELKA

SPIKER: Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie w uznaniu szczególnych zasług dla ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego, dyplomami uznania wyróżnieni zostali:
– druhna Maria DORCZYŃSKA –
– druh Ewald ZAJONC
– druh Alojzy BARDORZ
– druh Marian HOMBEK
– druh Bernard SZYMCZYKIEWICZ
– druh Leon GNACY
– druh Alojzy JABŁONKA
– druh Paweł BOGATKA
– druh Edmund LUKOSIK
– druh Herbert MRUGAŁA
– druh Tadeusz BAROS
– druh Konrad JENDRZEJ
– druh Jan Kus
– druh Zygmund Zalewski

Przemówienia:
• list Wojewody odczytał Burmistrz Olesna – Pan Sylwester Lewicki
• Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Pan Stanisław RAKOCZY
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno
• druh Andrzej BOROWSKI
• Starosta Oleski – Pana Stanisław BELKA