OBOZY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z UDZIAŁEM GRUPY NIEMIECKIEJ NA DRUGIM TURNUSIE ZORGANIZOWANE W TURAWIE WOJ. OPOLSKIE

wpis w: Informacje 2011 | 0

Obozy Szkoleniowo – Wypoczynkowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turawie na dwóch turnusach, które liczyły po 48 uczestników. Pierwszy turnus trwał 15 dni od 2 do 16 lipca, drugi natomiast 13 dni od 18 do 30 lipca.

Na obozach wypoczywało łącznie 96 druhen i druhów w wieku od 12 do 17 lat, podzieleni na 8 drużyn. Drugi turnus z udziałem 12 osobowej drużyny z Niemiec wraz z dwójką wychowawców udało się zorganizować dzięki finansowemu wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W czasie trwania tego turnusu wszystkie zajęcia prowadzone były w grupach mieszanych z młodzieżą z Niemiec zgodnie z programem ujętym we wniosku PNWM nr P-009-11.

Młodzieżą na obozach opiekowała się wykwalifikowana kadra wychowawcza w ilości 9 osób oraz tłumaczka języka niemieckiego.

Ze względu na brak dopuszczenia do użytkowania pozyskanego przez Związek OSP RP Ośrodka „STRAŻAK” w Turawie, obozy zlokalizowano w Ośrodku Wypoczynkowym ,,U NIEDŹWIEDZIA”, znajdującym się po sąsiedzku. Obozowicze mieszkali w pokojach 2,3 i 4 osobowych w murowanym budynku z węzłem sanitarnym. Na miejscu w ośrodku serwowane były bardzo dobre posiłki. Wszystkie zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia ze sprzętem odbywały się na terenie naszego ośrodka.

W trakcie obozów realizowano zajęcia szkoleniowe o strukturze i organizacji ochrony przeciwpożarowej, przyczynach i zapobieganiu pożarom oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego, co niewątpliwie było wynikiem prowadzania przez kadrę z Wydziału Szkolenia z KW PSP Opole, niezwykle ciekawych zajęć na fantomach. Zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę uczestnicy obozu musieli wykazać rozwiązując testy i zdając egzaminy praktyczne. Druhny i druhowie niezależnie od wieku pełnili całodobowe służby. Po odpowiednim przeszkoleniu na obozie obowiązywało przestrzeganie musztry i regulaminu służby wewnętrznej w strażach pożarnych.

Bardzo dobrze układała się współpraca z JRG Nr 2 PSP w Opolu reprezentowaną przez kpt. Bartosza Raniowskiego, który zorganizował ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Turawskim Jeziorze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia ze sprzętem połączone z pokazami przeprowadzane na terenie naszego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „STRAŻAK” w Turawie przez zaprzyjaźnione jednostki OSP z Bierdzan, Bierkowic, Chróścic, Branic i Kozłowic. Druhowie z OSP Kuniów i Schodniej udostępnili sprzęt gaśniczy z pompą niezbędny do ćwiczeń i organizacji zawodów tzw. piłki wodnej. Dużą atrakcją były pokazy z ratownictwa podwodnego przeprowadzone na basenie naszego Ośrodka przez sekcję płetwonurków z OSP ORW Opole.
Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice jezior turawskich, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała z plażowania i kąpieli na basenie w naszym Ośrodku „STRAŻAK” zdobywając karty pływackie.

Na obozach bogaty był także program turystyczny. Zorganizowano całodniowe wycieczki autokarowe do kompleksu basenów i sztolni kopalni złota w Tarnowskich Górach oraz do Parku Jurajskiego w Krasiejowie wraz ze zwiedzaniem miejscowej jednostki OSP.

W trakcie turnusów odbyło się również wiele obozowych imprez, tj; dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, chrzest obozowy, ,,dzień obozowicza” , wybór ,,Miss” i ,,Mistera” , wiele różnorodnych rozgrywek i zajęć sportowych oraz zajęcia plastyczne z wykonaniem odlewów gipsowych, które stanowiły doskonałą obozową pamiątkę. Młodzież Polska i Niemiecka wspólnie uczyła się piosenek strażackich i układów tanecznych.

Na zakończenie każdego turnusu organizowano uroczysty apel, na którym każdy młody strażak otrzymał zaświadczenie stwierdzające, że był uczestnikiem obozu MDP. Były podziękowania, dyplomy, upominki oraz zdjęcia pamiątkowe. Wysiłek organizatorów oraz kadry szkoleniowej przyniósł efekty w postaci nie tylko przyjemności z bezpiecznego wypoczynku, ale również w poszerzeniu wiedzy pożarniczej i nabycia umiejętności bezpiecznych zachowań uczestników obozu w różnych sytuacjach życiowych.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański