Międzynarodowy Obóz Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Harsefeld.

wpis w: Informacje 2011 | 0

W dniach od 6 do 13 sierpnia br., grupa opolskiej młodzieży strażackiej uczestniczyła w obozie pod namiotami w miejscowości Harsefeld w Niemczech (8. Bezirkszeltlager de – Jugendfeuerwehr Luneburg).

Miasteczko obozowe liczyło około trzystu uczestników, podzielonych na trzy podobozy o różnych barwach. Oprócz grupy opolskiej składającej się z 16 druhen i druhów, opiekuna, opiekunki i kierowcy w obozie brała udział młodzież z Kalisza.

Wypoczynek został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWN), zgodnie z podpisaną wieloletnią umową i złożonym wcześniej wnioskiem. Wszyscy uczestnicy obozu zakwaterowani zostali w namiotach dziesięcioosobowych tworzących małe miasteczko przy kompleksie szkolnym w Harsefeld. Każdy dzień był doskonale rozplanowany i realizowano zajęcia zgodnie z harmonogramem. Młodzież uczestniczyła chętnie we wszystkich grach i zabawach zręcznościowych mających na celu doskonalenie umiejętności pracy zespołowej . Codziennie ukazywała się obozowa gazetka pt. ”Harzeblick”. Młodzież z Polski i Niemiec wspólnie rozwiązywała zadania problemowe ucząc się komunikacji między sobą i pracy w grupach. Organizowano dyskoteki połączone z konkursami śpiewu i tańca, przy których wszyscy doskonale się bawili. Ze względu na złą pogodę nie przeprowadzono nocnego biegu. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych przeprowadzono tylko niektóre z zaplanowanych gier zręcznościowych. Wszystkie konkurencje były obserwowane przez sędziów i skrupulatnie oceniane do klasyfikacji generalnej obozu.

Grupy z Opola i Kalisza zwiedziły wspólnie siedzibę ochotniczej straży pożarnej w Achim (Ortsfeuerwehr Uphusen). Bardzo ciekawa okazała się całodniowa wycieczka autokarowa do „HEIDE-PARK”.

W wolnych od zajęć chwilach druhny i druhowie wymieniali się pamiątkami z zapoznanymi druhami z Niemiec, często też wspólnie grali w piłkę siatkową i nożną. Dzieci mogły realizować swoje zainteresowania artystyczne w namiocie warsztatowym, gdzie wykonywały własnoręcznie lampiony, plecionki jako breloczki do kluczy, wisiorki, które stanowiły cenne pamiątki z obozu. Rozegrano też międzynarodowe turnieje w piłce siatkowej i nożnej między drużynami z Polski i Niemiec. Na uznanie zasługuje doskonała organizacja życia w obozie mimo bardzo niesprzyjającej aury. Nie odnotowano żadnych wypadków, a jedyne uwagi dotyczyły zbyt krótkiego pobytu. Z miłymi wspomnieniami i z obietnicami dalszych kontaktów z druhnami i druhami z Niemiec, młodzież opolska opuszczała gościnną ziemię Langwedel-Etelsen.

Informację umieszczono na stronie www.zosprp.opole.pl i wysłano do miesięcznika „Strażak” wraz ze zdjęciami.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański