Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP – edycja 2022

wpis w: Informacje 2021 | 0

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.
eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;

Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prosimy o przesyłanie prac do najbliższego terenowego oddziału Związku OSP RP.

Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny-zwiazku-osp-rp-%E2%80%93-edycja-2022