Relacja z wizyty delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego w Sejmie RP.

wpis w: Informacje 2013 | 0

Relacja z wizyty delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego w Sejmie RP.

W dniu 21 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja na temat „Rola ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”. zorganizowana przez Poselski Zespół Strażaków RP z okazji 20-Lecia istnienia. Pamiątkowymi plakietami „Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze”. uhonorowano najlepsze pod względem operacyjnym OSP kraju, które w latach 2011-2013 wyjeżdżały do największej ilości zdarzeń. Wyróżniono po dwie jednostki z każdego województwa; jedną z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a drugą działająca poza tym Systemem.

Z naszego województwa wyróżniono OSP Dobrodzień, którą reprezentowali: Prezes druhna Katarzyna Skiba, Naczelnik Grzegorz Jainta i wyróżniający się największą ilością udziału w akcjach druh Bartosz Cholewa oraz OSP Antoniów z Prezesem druhem Norbertem Halupczokiem, Naczelnikiem druhem Markiem Pańczykiem i wyróżniającym się w działaniach druhem Marianem Wróblem.

Delegacje otrzymały osobiste podziękowania z rąk znamienitych gości spotkania:
– Przewodniczącej Poselskiego Zespołu Strażaków – Poseł Krystyny Skowrońskiej,
– Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – Posła Waldemara Pawlaka,
– Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza,
– Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnych gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza.

W programowych wystąpieniach prelegentów w czasie trwania konferencji podkreślano wielokrotnie nieocenioną rolę OSP w podnoszeniu na wyższy poziom poczucie bezpieczeństwa obywateli. Fundamentalne znaczenie OSP w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo wysoko oceniono współprace Związku OSP RP z Państwową Strażą Pożarną. Omówiono trudne zadania jakie stoją przed Poselskim Zespołem Strażaków w dziedzinie prostowania wadliwych zapisów w aktach wykonawczych dotyczących głównie finansowania OSP.

Nasze delegacje zostały ciepło przyjęte i oprowadzone po gmachu Sejmu RP przez Wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków RP Posła Ryszarda Gallę, Wiceministra Spraw Wewnętrznych druha Stanisława Rakoczego, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhnę Teresę Tiszbierek oraz Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Karola Stępnia. Wizyta w Sejmie RP dla wyróżnionej druhny i druhów była dużym przeżyciem i pozostanie w pamięci przez wiele lat.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbańsk