Szkolenie działaczy związku prowadzących sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2012 | 0

Szkolenie działaczy związku prowadzących sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach województwa opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie.

W dniach 14-15 listopada 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie zostało zorganizowane szkolenie działaczy związku prowadzących sprawy OSP w gminach woj. opolskiego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego zgodnie z rocznym planem szkoleń. Główny nacisk podczas szkolenia położono na zagadnienia związane z zabezpieczeniem strażaków podczas działań ratowniczych i szkoleń BHP prowadzonych przez jednostki ochrony p.poż.. W szkoleniu uczestniczyło tylko dwudziestu dziewięciu działaczy (40%), którzy z dużym zainteresowaniem zgłębiali wiedze z zakresu podstaw prawnych stosowania przepisów BHP w strażach pożarnych oraz stosowania wyrobów, które są ujęte w wykazie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i uzyskały stosowne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów pracowników biura Zarządu Wykonawczego, którzy szczegółowo omówili możliwości korzystania z różnych dotacji przy zakupie sprzętu i umundurowania przez jednostki oraz zasady przyznawania odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom OSP.

Drugim blokiem tematycznym szkolenia były prezentacje współpracujących ze Związkiem firm, których motywem przewodnim było podwyższenie bezpiecznych warunków pracy strażaka-ratownika w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Prezentowano najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w pojazdach pożarniczych i urządzeniach ratownictwa technicznego. Obszernie były omawiane normy dopuszczające do stosowania odzież ochronną i wyekwipowanie osobiste strażaka. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ze stosowania defibrylatorów podczas działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Część praktyczna zajęć odbywała się w grupach, w których rozwiązywano zadania technicznych zabezpieczeń strażaka przy pracy w trudnych warunkach występujących w nietypowych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dużą atrakcję szkolenia był pokaz najnowocześniejszych ochron strażaka tj. hełmów, ubrań ochronnych do gaszenia pożarów przestrzennych, sprzętu ochrony dróg oddechowych i łączności bezprzewodowej. Prezentowano także najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące oświetlenia terenu i miejsca działań gwarantujące większe bezpieczeństwo ratownikowi. Szkolenie zorganizowano celowo w Naszym Ośrodku ponieważ większość uczestników po raz pierwszy brało udział w szkoleniu tego typu.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański