Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa opolskiego w Turawie .

wpis w: Informacje 2012 | 0

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa opolskiego w Turawie .

W sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „ STRAŻAK” w Turawie dnia 26 października br,. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa opolskiego.
Zarząd po raz pierwszy obradował w Ośrodku po XIII Zjeździe Wojewódzkim Naszego Oddziału. W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście w osobach: druha Wiesława Golańskiego Zastępcy Dyrektora Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie oraz druha Lucjana Kędzi Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Na uwagę zasługuje fakt, że w obradach jako członkowie Zarządu uczestniczyli; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych druh Stanisław Rakoczy oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhna Teresa Tiszbierek. Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień.

W trakcie obrad omawiano następujące sprawy:

–  udział opolskiej delegacji w XIII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP w Warszawie,
–  powołanie komisji problemowych przy Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP na
lata 2012-2017,
–  pozyskaniem środków z 1 % podatku dla Związku OSP RP za rok podatkowy 2010,
–  udział reprezentacji naszego województwa w Krajowych Zawodach Sportów
Pożarniczych MDP i OSP CTiF,
–  stan realizacji specjalistycznych szkoleń strażaków OSP organizowanych w
Ośrodku,
–  trudna sytuacja finansowa Oddziału wynikająca z utrzymania Ośrodka.

W trakcie dyskusji mówiono o konieczności opracowania planu pozyskania środków na termomodernizację obiektu Ośrodka i organizowanie w nim szkoleń specjalistycznych. Druh Stanisław Rakoczy przedstawił plany dotyczące dotacji ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. Druh Wiesław Golański odczytał interpretację prawną adwokata Krzysztofa M. Miazgi dotyczącą podstaw prawnych funkcjonowania Ośrodka i omówił stan współpracy handlowej Oddziału z Zarządem Głównym Związku. Druhna Teresa Tiszbierek przedstawiła problem dofinansowania jednostek OSP biorących udział w zawodach rangi krajowej.

Przewodniczący Komisj Uchwał i Wniosków druh Zygmunt Zalewski przedstawił stosowne uchwały dotyczące powołania komisji problemowych i przeznaczenia pozyskanych środków z 1% podatku, które zostały przyjęte przez Zarząd do realizacji.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzej Borowski kończąc obrady zaprosił wszystkich na skromny posiłek w jadalni Ośrodka.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański