Uroczyste przekazanie nowego obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.

wpis w: Informacje 2013 | 0

Uroczyste przekazanie nowego obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.

W piątek 22 listopada 2013 roku przed remizą OSP Grodziec w gminie Niemodlin, powiat Opole-Ziemski nastąpiło uroczyste przekazanie nowej remizy o lekkiej konstrukcji strażakom oraz społeczności lokalnej.

Całe przedsięwzięcie inwestycyjne trwało niecałe trzy lata, ale sam fakt budowy tylko 9 miesięcy jak powiedział podczas wystąpienia Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Obiekt o lekkiej konstrukcji mogący pomieścić dwa duże samochody pożarnicze wybrano spośród wielu jako najbardziej odpowiadający potrzebom strażaków i możliwością finansowym Gminy. Koszt budowy zamknął się w kwocie ok. 250 tys. zł. Wybudowany z myślą dalszego połączenia go z istniejącym już wiejskim obiektem wielofunkcyjnym z pełnym węzłem sanitarnym i częścią gospodarczą, który po modernizacji służy całej społeczności. Podkreślić należy, że strażacy we własnym zakresie wykonali prace przy zagospodarowaniu terenu wokół remizy o wartości około 5 tysięcy złotych.

Punktualnie o godzinie 13-tej przy sprzyjającej pogodzie meldunek o gotowości do uroczystego otwarcia remizy druhowi Wiktorowi Urbańskiemu – Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu złożył Komendant Gminny OSP w Niemodlinie druh Sławomir Gębski.

„Dotychczas wóz bojowy byliśmy zmuszeni trzymać w prywatnej stodole lub na terenie bazy pomocy drogowej. W okresie zimowym musieliśmy spuszczać wodę ze zbiornika aby woda nie zamarzała przez co nie mogliśmy uczestniczyć w akcjach gaśniczych szczególnie zimą”. powiedział Prezes OSP druh Stanisław Płonka dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania remizy, a szczególnie radnym gminy Niemodlin. Za zrozumienie i przychylność oraz wytrwałość w doprowadzeniu do końca trudnej inwestycji należą się niezwykłe podziękowania Panu Burmistrzowi Mirosławowi Stankiewiczowi.

W uroczystym otwarciu remizy wzięli udział: bryg. Paweł Kielar – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, druhna Barbara Dębska – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opolu, Pan Mariusz Nieckarz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Pan Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina, Pan Bartłomiej Kostrzewa – Zastępca Burmistrza, Pani Alicja Donalewska – Skarbnik Gminy Niemodlin. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 3 w Niemodlinie mł. bryg. Krzysztof Kuniec, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Gminy Niemodlin druh Krzysztof Piątek oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu Pan Jan Krzesiński, który przekazał strażakom zaporę do ograniczania rozlewisk materiałów niebezpiecznych. Pani Sołtys Wsi Grodziec wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały symboliczny poczęstunek w wiejskiej świetlicy.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali bardzo duże znaczenie oddawanego do użytku obiektu dla strażaków nie tylko samej miejscowości ale całej gminy, a nawet powiatu. Nowa remiza poprzez walory użytkowe przyczyni się jeszcze bardziej do sprawniejszego niesienia pomocy poszkodowanym.
W trakcie uroczystości legitymacje pełnoprawnego członka OSP Grodziec otrzymało kilkunastu nowych członków, a wśród nich Kapelan Strażaków Gminy Niemodlin Ksiądz Rezydent Tomasz Józkowicz. Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi nowej remizy, remizę i Figurki Świętych Florianów podarowanych przez gości poświęcił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej PW. Wniebowstąpienia N.M.P w Niemodlinie ksiądz Jarzy Chyłek.

Na zakończenie uroczystości Prezes jednostki zapewnił zaproszonych gości o właściwym wykorzystaniu nowej remizy, a dzień oddania nowej remizy jest dla strażaków z Grodźca dniem szczęśliwym, dającym nowe siły do jeszcze lepszego działania. Następnie zaprosił wszystkich do dokonywania wpisów do księgi pamiątkowej, zwiedzania nowej remizy oraz na poczęstunek w świetlicy wiejskiej.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański